Nader tot Reve: Bibliotheek Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Tussen chaos en orde / Essays over het werk van Gerard Reve
Jaar van eerste uitgave: 1981
Tweede vermeerdere druk: 1983
Uitgeverij: Loeb uitgevers, Amsterdam
Auteur(s): samengesteld door Sjaak Hubregtse, teksten van o.a. Andreas Burnier, Simon Vestdijk, Frans de Rover, Huug Kaleis, Jürgen Hillner en Aad Nuis.
Beschrijving: Uit de inleiding: "Het voornaamste doel bij het samenstellen van deze bundel is geweest het bijeenbrengen van een groot aantal verspreide teksten van meer dan middelmatige kwaliteit, waaronder een aantal standaardartikelen. Om er een zinvol en afgerond geheel van te maken is er vervolgens naar gestreefd elf van Reve's hoofdwerken aan de orde te laten komen."
Omslag tweede druk Tussen Chaos en Orde
Op deze website:
leven: