Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Twee brieven van Gerard Reve
Begin jaren negentig voerde Raymond van Heusden een korte correspondentie met Gerard Reve (zie ook de laatste voetnoot op pagina 492 van 'Moedig Voorwaarts'). Van Heusden schreef Reve drie brieven, Reve twee. De brieven handelen over een geheimzinnige dubbelganger van Reve die van Heusden was tegengekomen. Verder gaat het over Reve's ouders, Kafka, de Kerk, Satan, de PvdA, doodskisten en nog het een en ander, u begrijpt wel.
Raymond van Heusden heeft deze unieke, niet eerder gepubliceerde brieven in een gelimiteerde oplage gebundeld in: 'Twee brieven van Gerard Reve.'
Update 22 december 2011: het boekje is uitverkocht.
Omslag 2 brieven
Enkele fragmenten:
Ik vind het interessant, dat U bij een ziekenfonds aan de publieke balie werkt. Meestal hoor ik, dat iemand 'psychologie' studeert of kunstgeschiedenis, of voor Assistent-regisseur het 'Onafhankelijk - Toneel' (met 3/4 miljoen subsidie) dan wel bij een of ander onontbeerlijk 'vormingsberaad' betrokken is. De uwe is gewoon een fatsoenlijke baan, al neemt U, practisch gesproken, niet deel aan het produktieproces.
(..)
Ik vind het wereldbeeld van de R.K. kerk zo gek nog niet, en getuigend van een goed besef van de werkelijkheid. Er bestaan goede en boze engelen, weerwolven en heksen. Heksen zijn mensen die zich gedwongen maar ook wel vrijwillig in dienst hebben gesteld van de Satan, die om redenen die ons verstand te boven gaan, heerser is over de helft van de Schepping. Tegen mensen die het bestaan van de Satan loochenen zeg ik altijd: 'of je hebt nooit goed om je heen gekeken, of, als je dat wel gedaan hebt, heb je kak in je ogen gehad.' Er bestaan veel dingen zonder voorafgaande toestemming van het Wetenschappelijk Bureau van de Partij van de Arbeid (welk een pretentieuse naam!).
De studie ervan is interessant, maar de verschijnselen zijn eenmalig, doen zich niet op afroep voor, en hebben geen toepasbaar nut. Ze verzinnen soms een aards wereldbeeld, maar er moet heel wat gebeuren voordat iemand de materialistische onzin die wij op school ingepraat kregen bereid is los te laten. Een zonderling bijgeloof, eigenlijk, dat nog geen 2 1/2 eeuw oud is; een rimpel in de oceaan der geschiedenis.