Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Uitgave briefwisseling Reve - van Oorschot aangekondigd
7 november 2003
Uitgeverij van Oorschot heeft bekend gemaakt dat in de loop van 2004 in twee delen de briefwisseling tussen Gerard Reve en de uitgever G.A. van Oorschot (1909-1987) zal worden uitgegeven. Het betreft dus zowel brieven van Gerard Reve als van van Oorschot.
Net als Gerard Reve was G.A. van Oorschot een befaamd briefschrijver. Er zijn naar schatting 20.000 brieven van diens hand bewaard gebleven waarvan er ca. 15.000 in het bezit zijn van het Letterkundig Museum
G.A. van Oorschot was uitgever, dichter en prozaschrijver (o.a. onder het pseudoniem R.J. Peskens). Zijn waarschijnlijk bekendste werk is de roman Twee vorstinnen en een vorst (1975). Van Oorschot richtte in 1957 het literaire tijdschrift Tirade op. Dit tijdschrijft zou in de jaren 60 een belangrijke rol spelen in de carrière van Gerard Reve.
Werk van Gerard Reve door van Oorschot uitgegeven: