Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Joop Schafthuizen ruimt zolder Gerard Reve op
21 november 2003
De reiswekker van Gerard Reve
Terwijl de erven van Boudewijn Büch een jaar na diens overlijden nog steeds bekvechten over de nalatenschap organiseert het Haarlemse veilinghuis Bubb Kuyper nog voordat Reve definitief verscheiden is de 'zolderopruiming' van Joop Schafthuizen en Gerard Reve.
De totale collectie Reviana - zoals aan Reve gelinkte spullen genoemd worden - omvat 63 kavels. Ter veiling komen onder andere enkele handgeschreven brieven, doorslagen van enkele getypte brieven (aan onder andere Josine Meyer), originele foto's van Reve, enkele door Reve met de hand uitgeschreven gedichten, typoscripten van verhalen en toneelstukken en allerlei uit het bezit van Reve afkomstige 'memoralia' zoals door Reve gebruikte inktflesjes, kaarsenstandaards, een nepleren portefeuille, een horloge (Pontiac Hydraulica 3) (zonder bandje), een bril (waarvan een pootje ontbreekt), een Franse perskaart, een eveneens Franse Carte d'Identité Catholique en een nog goedwerkende reiswekker.
Inktpotten van Gerard Reve
Het topstuk van de veiling is het typoscript van het verhaal Melancolia. Met dit verhaal heeft Reve begin jaren vijftig meegedongen naar reisbeurzen en -toelagen, die door het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen beschikbaar waren gesteld voor schrijvers om deze in de gelegenheid te stellen "in het buitenland indrukken op te doen welke voor hun letterkundig werk van belang kunnen zijn."
De jury droeg het verhaal voor voor een reisbeurs van f 2000,-. Staatssecretaris J. Cals weigerde het advies van de jury op te volgen. Hij was van oordeel "dat het niet op de weg der Rijksoverheid ligt een aanmoediging, onderscheiding of goedkeuring uit te spreken ten aanzien van een stuk, tegen welks inhoud en strekking terecht ernstige bezwaren kunnen worden gemaakt."
Zinnen als: "Zijn onderlichaam schokte; het zaad spatte tegen de muur en vloeide over zijn vingers" konden volgens Cals niet door de beugel. Reve heeft de reisbeurs nooit ontvangen. Het veilinghuis verwacht dat het typoscript tussen de 5000 en 6000 euro op zal brengen. De totale collectie zal tussen de 10.000 en 15.000 euro op moeten brengen.
Veilinghuis Bubb Kuyper veilde in 1996 in opdracht van Schafthuizen het complete manuscript van De Avonden. De komende veiling vindt plaats op 10 december, enkele dagen voor de tachtigste verjaardag van Reve.
Dit artikel is op 21 november 2003 verschenen in het Dagblad van het Noorden.
De foto is afkomstig van de website van Veilinghuis Bubb Kuyper en hoort niet bij het oorspronkelijke artikel.