Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Website Nieuw Gerard Reve Genootschap
februari 2004
Op 14 december 2003 hebben de heren Frank van den Ingh en Diederik van Vleuten in samenwerking met o.a. Nop Maas een nieuw Gerard Reve Genootschap opgericht. Voor zover bekend heeft dit nieuwe genootschap geen relatie met het gelijknamige eerdere Gerard Reve Genootschap.
kroontjespennen van website Gerard Reve Genootschap
Sinds februari 2004 heeft het genootschap een eigen website. Op stapel staande activiteiten zijn een lezing van Rudy Kousbroek en de uitgave van brieven van Simon Vestdijk aan Reve. Voorinschrijving voor deze uitgave en aanmelding als donateur is mogelijk op de website.
Update 12 mei 2018: Genootschap en website bestaan niet meer en de brievenuitgave van Simon Vestdijk is nooit gerealiseerd.