Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Reve-veiling 4 oktober 2004 (5) Op de Keper
16 augustus 2004
Op de Keper
veilinginfo: 74 Op de Keper. LOT met op 2 na alle exemplaren met bijdragen van of over Gerard Reve.
Richtprijs: (250-500)
Reve: "Hier in Weert verschijnt zo'n gratis advertentieblad. Op de Keper, 100.000 lezers of daaromtrent. Je weet wel, zo'n kwebbelblaadje waar dan in staat "Partij afbraakhout te koop" of "Oude potkachel. Prima staat. Na zes uur". Zo'n blad. Die redaksie is naar bisschop Gijsen geweest en bij die gelegenheid hebben ze hem o.a. gevraagd wat of hij er nou van vond dat zo'n man als Gerard Reve in Weert was komen wonen. Ach, hij mag overal wonen waar die wil, zegt Gijsen. Ik denk, toch aardig van 'm. Maar daarna gaattie dan een heel sermoen zitten houden met als slotconclusie, dat die Van het Reve er wel vreemde opvattingen op na houdt als katholiek. Lekker zuigen, weet je wel, dat insinuerende."
Advertentie uit Op de Keper
"Daar zou ik vroeger bovenop gesprongen zijn, maar nu heb ik het anders aangepakt. Ik denk: wacht, ik krijg jou. Dus ik zeg tegen die jongens van Op de Keper: moet je 's luisteren. Wanneer komen jullie uit? Oh,dan en dan. Nou, eh, ik heb een gedicht, dat is misschien wel aardig voor jullie. En een nieuwtje over m'n nieuwe boek. Hebben jullie daar zin in, in zo'n stukje? Ik zal het zelf schrijven. Nou, dat was goed. Stuur maar."
"Ik zeg: en kunnen jullie ook nog een foto van me maken? Genomen, daar waar IK het wil? Kan dat? Ja? Goed. Ik ga naar de kerk hier aan de overkant, kleed me eerst nog netjes aan, haren fijn gekamd en ik kniel daar neer voor het Maria-altaar. Toen zeg ik tegen die fotograaf: denk erom, je moet 'm zo nemen, dat de mensen goed zien dat ik het ben, dat dit de Martinuskerk is en dat ik voor het Maria-altaar geknield zit. En dan zet je eronder: Gerard Reve bij zijn dagelijks bezoek aan het Maria-altaar in de St. Martinuskerk, alhier, in stil gebed verzonken. (..)"
"Dat is een halve pagina geworden en wat heb ik ermee bereikt? Sinds die fotograaf met dat onderschrift erin gestaan heeft, word je op straat gegroet, in winkels vriendelijk behandeld en je hoort ze zeggen: die Van het Reve? Dàt is pas een keurige man. Die gaat dagelijks bidden voor het Maria-altaar."
[Wim Wennekes, "IK HEB NU ECHT GEIN IN 'T WERK"; 3 Mei 1974. Zie: In Gesprek, Bibliografie Van Interviews Met Gerard Reve, nr. 82, pag. 246.]
Colofon Op de Keper
Dongen, 9 Januari 1975. Geachte Redaktie,
Onlangs vernam ik, dat de heer Reve in 'Op de Keper' van welk blad hij mede-redakteur is, het nog niet eerder gepubliceerde verhaal 'De dankbare olifant' heeft doen opnemen.
Als groot bewonderaar van het werk van de Heer Reve, en niet in de laatste plaats als bewonderaar van hemzelf, gaat het mij aan het hart, dat ik, als niet-ingezetene van Weert, een dergelijk - voor mij althans - waardevol stuk proza, steeds schaarser in deze tijden, doch dit in vertrouwen, dat ik dit stuk proza dus, aan mijn neus voorbij zie gaan, om het maar eens gewoontjes uit te drukken.
In gedachten zie ik immers heel wat Weertenaren naar het blad in kwestie grijpen - al dan niet gelezen - om het vervolgens als verpakkingsmateriaal voor het wekelijkse kwantum huisvuil aan te wenden. Wat mijzelf betreft, ikzelf zou met een - desnoods beduimeld - exemplaar van het door mij begeerde blad danig in mijn schik zijn. U zou mij ten zeerste aan U verplichten, indien U, alsnog een exemplaar van 'Op de Keper' zou reserveren, en het mij vervolgens zou doen toekomen. Nogmaals, ik zou U zeer erkentelijk zijn. Hopende op spoedig bericht Uwerzijds, vertrouw ik,
Robert Hempelman.
Op de Keperredactioneel
Deze passages zijn voldoende aanprijzingen voor de puntgave exemplaren van het OPINIEWEEKBLAD Op de Keper. Wekelijks gratis huis-aan-huis bij 19.000 gezinnen in Weert en omstreken. Het betreft op 2 na alle exemplaren met bijdragen van of over Gerard Reve.
Tekst: Hans Evers