Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
12 mei: Reve-avond in het De La Mar Theater
9 mei 2006
In Uw Handen
Een saluut tot de gedachtenis van Gerard Reve, op Vrijdag 12 Mei 2006 om 21.00 uur in het De La Mar Theater te Amsterdam.
Henk van Ulsen zal reciteren uit onbekende brieven van Gerard Reve. Speciaal een adembenemende vertelling van onderworpenheid aan 'de jonge Indische Nederlander R.', Ronald Lucardi.
De brief die Reve verstuurde aan de moeder van Thom Gerrard na zijn zelfmoord: "Eigenlijk had dit het einde van de geschiedenis van Thommy zijn dood moeten zijn, maar een week of wat later had zijn moeder me nog een brief geschreven: of ik een idee had hoe het gekomen was, en wat er volgens mij precies gebeurd kon zijn, en of er misschien kwaad opzet van anderen bij te pas kon zijn gekomen; waarop ik, naar diepste geweten en beste verstand, had geantwoord in een brief waarin ik ook dingen schreef over het bestaan der mensen, hoe ik dat zag, ook over God, en dergelijke, maar wat ik schreef dat was zo, zoals ik het voelde en geloofde dat het was, niks verzonnen, plechtig misschien wel, maar geen leugens of mooipraterij, en ook zonder iets te verzwijgen, behalve dat ik er maar niets in had gezet over de dijk bij Molkwerum."
(Uit: Nader Tot U, Brief In De Nacht Geschreven; fragment.)
Een aangrijpende brief van 'buurvrouw H. te G.', over het Graf te Blauwhuis. Het gedicht dat Reve maakte op de gewelddadige dood van haar broer, aan het einde van de Duitse bezetting in ons land. Hans Evers geeft duiding over deze Zang Van Strijd, alsmede over 'de Jongen' uit het Friese dorp Woudsend in het vers Herkenning.
Theodor Holman brengt twee Geestelijke Liederen ten gehore. Hij voert gesprekken met Bert Boelaars over de woelige jaren die Reve doorbracht in Weert. Waar deze in konflikt raakte met bisschop Gijsen, en het gedicht Sacrament zou leiden tot een Heilige Mis van Eerherstel voor Maria. Met Tom Rooduijn over het overlijden van Reve's moeder in 1959. En met Peter van Bergen over diens verzameling Revianum, die de gemeente Amsterdam aankocht voor een eregallerij in haar Openbare Bibliotheek.
Astrid Nijgh zingt Een Nieuw Paaslied en andere gedichten van Gerard Reve, met pianobegeleiding van Jakob Klaasse.
Wij stellen uw aanwezigheid op prijs voor een ingetogen samenkomst, in de geest van de Christelijke Volksschrijver zelf: 'Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijnen Naam, daar ben Ik in het midden van hen.'
'Mattheus 18:20'
Schilderij van Henk van Ulsen, gemaakt naar aanleiding van zijn voorstelling 'Van Het Een Komt Het Ander' uit begin jaren 80. Schilder: Piet Gispen, fotograaf: Dick Stapel
Kaarten à 22,50 via: www.uitburo.nl, 0900-0191 of www.topticketline.nl, 0900 - 300 5000