Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Niks aan de handa met het graf van Gerard Reve
19 november 2006
In Vrij Nederland nr. 44 een verontrustend bericht over de deplorable staat van het graf van Gerard Reve. Joris van Casteren verhaalt van een bezoek van Wim Sanders aan het graf ('Het graf lag er schandalig onverzorgt bij') en gaat naar aanleiding daarvan zelf op onderzoek uit. De pastoor meldt dat er na de begrafenis niets aan het graf is gedaan maar Joop Schafthuizen meldt aan de telefoon dat er een mooie steen in aantocht is.
In Vrij nederland nr. 46 staat een ingezonden brief van Joop Schafthuizen:
Met verbazing nam ik als erfgenaam van Gerard Reve kennis van het artikeltje onder de kop 'Waar blijft Reves grafsteen?', waarin Joris van Casteren op suggestieve toon een aantal onjuiste en voor de erven grievende mededelingen doet. Het is gebruikelijk dat een nabestaande pas na het overlijden van zijn of haar dierbare een keuze maakt voor een grafmonument. Daar heb ik aan voldaan, waarbij de steenhouwer me liet weten dat het zes à zeven maanden zou duren eer het monument voltooid zou zijn. De aarde moet eerst verzinken om te voorkomen dat de steen mettertijd anders komt te liggen.
Dinsdag 31 oktober is het monument geplaatst, speciaal met het oog op Allerheiligen en Allerzielen, wat in België nationale feestdagen zijn. Tot die tijd bestond het graf uit een grafheuvel met diverse bloemstukjes, planten, souvenirtjes, et cetera die daar door mensen waren achtergelaten. Het was voor mij ontroerend om bij bezoeken aan het graf de grafheuvel met het houten kruis en alle blijken van belangstelling te zien. Ik hoop dat deze toelichting bijdraagt aan het geruststellen van verontruste lezers.
Joop Schafthuizen
Machelen aan de Leie (België)