Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Uitgeverij 'le Verbe' verzoekt om geduld
21 november 2007
De uitgave van Het Graf te Blauwhuis, Een brief van buurvrouw Hofmeijer, dat in het Najaar zou verschijnen, krijgt enig uitstel. Een reden is dat er onlangs onbekende foto's uit 1967 zijn opgedoken, van Gerard Reve bij het graf. Om dit fotoarchief te ontsluiten, willen wij ons meer tijd gunnen. Voorts bestaat er nog onduidelijkheid, over een eveneens onbekend aan Gerard Reve toegeschreven vers, waar het minuta scriptura, klein geschrift, al dan niet mee zal eindigen.
De nieuwe verschijningsdatum wordt voorjaar 2008.
In afwachting van een nadere aankondiging, namens Uitgeverij 'le Verbe', Hans Evers, redacteur, Peter Smeets, uitgever.
Uitgeverij 'le Verbe' eert Gerard Reve
18 maart 2007
"In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God."
(Joh. 1:1)
Door Peter Smeets, webmaster van deze website, is Uitgeverij 'le Verbe' ('het Woord') boven de doopvont gehouden.
Gerard Reve noemde zijn schrijfhok 'le Verbe', een smalle verbouwde loodsruimte achter het huis La Grâce, in het Franse dorp Le Poët-Laval.
In een ongepubliceerde brief aan Vincent Steinmetz, met wie Reve in 1975 korte tijd een relatie had, schreef hij hem: "Ik ben een moeilijke minnaar, en ik weet het soms niet meer. De Liefde betekent wel alles in in mijn leven. In den beginne was het Woord. Weet je, waar dat staat? Natuurlijk niet, asfaltaap. Het is het begin van het evangelie volgens Johannes. ('De apostel, dien Jezus liefhad', en die aan Zijn borst lag.) Nu zeg ik: voor dat begin, dus nog voor het Woord, was de Liefde." (cf. Brieven aan Josine Meijer, 6 Mei 1974)
Uitgeverij 'le Verbe' koos haar naam uit eerbetoon aan Gerard Reve, en wil in een klein fonds uitsluitend boekuitgaven opnemen die zijn leven en werk tot onderwerp hebben. Behalve als Liefdesschrijver, is hij de hoofdpersoon in zijn heimwee naar God en het zich verzoenen met de Dood.
Op de fondslijst prijkt: Het Graf te Blauwhuis, Een brief van buurvrouw Hofmeijer.
Het gedicht Graf te Blauwhuis, uit 1965, droeg Gerard Reve op aan zijn vroegere buurvrouw in Greonterp, mevrouw Sjuwke Hofmeijer-Rijpma. De naamloze jongen uit het gedicht betrof haar jongste broer Gerrit, die kort voor het einde van de Duitse bezetting de dood vond, na een inval van landwachters in de boerderij van het gezin.
Over die tragische gebeurtenis van 8 Februari 1945, roept mevrouw Hofmeijer in haar brief op aangrijpende wijze het voorval in herinnering.
De facsimile-uitgave bevat de drie wordingsversies van het gedicht Graf te Blauwhuis .
Gebonden ca. 45 Euro (inclusief verzendkosten). Gelimiteerde oplage. Verschijnt Winter 2008, voorinschrijving is mogelijk.
Op de fondslijst staan de volgende titels in voorbereiding:
'Beter alkoholist dan sociaal werker, dat wel.'
Gerard Reve en Frans Pannekoek in hun omgang met Henk van E. (1905-1969)
Henk van E. is "die homofiel waarmede ik verleden week bij Pamphylia langs kwam".
Zie: Brieven aan Frans P., 10 November 1965 en verder.
Henk van Essen was bij leven secretaris van Ir. Frits Philips, gloeilampenfabrikant, 'de verlengers van het daglicht'.
'Gedicht aan de Dood'
Over het gedicht Herkenning en de Jongen uit Woudsend.
Kasakit Goela - 'Suikerziekte, opgedaan in Indische jaren.'
Over 'het avondvullende boek' Bezorgde Ouders.
Leg Mijn Tranen In Uw Flesch (Ps. 59:6)
Mengelwerk. Onder meer over de brief van Gerard Reve aan de moeder van Thom Gerrard.
"Eigenlijk had dit het einde van de geschiedenis van Thommy zijn dood moeten zijn, maar een week of wat later had zijn moeder me nog een brief geschreven: of ik een idee had hoe het gekomen was, en wat er volgens mij precies gebeurd kon zijn, en of er misschien kwaad opzet van anderen bij te pas kon zijn gekomen, waarop ik, naar diepste geweten en beste verstand, had geantwoord in een brief waarin ik ook dingen schreef over het bestaan der mensen, hoe ik dat zag, ook over God, en dergelijke, maar wat ik schreef dat was zo, zoals ik het voelde en geloofde dat het was, niks verzonnen, plechtig misschien wel, maar geen leugens of mooipraterij, en ook zonder iets te verzwijgen, behalve dat ik er maar niets in had gezet over de dijk bij Molkwerum. Ze had me kort daarop zelf, aan de deur in Amsterdam, een brief gebracht om me te bedanken, met daarbij, in stro verpakt, één van de twee flessen champagne die ze van Oud op Nieuw voor Thommy bewaard had tot ze gehoord had 'dat ze hem nooit meer zou zien'." (Uit: Nader Tot U, Brief In De Nacht Geschreven)
Uitgeverij 'le Verbe' is opgericht in maart 2007 in Groningen. Uitgaven zijn niet verkrijgbaar bij de boekhandel, maar worden verstuurd in volgorde van bestelling op deze website.
Inschrijving op Het Graf te Blauwhuis, Een brief van buurvrouw Hofmeijer, is vanaf heden mogelijk.
Peter Smeets, uitgever,
Hans Evers, redacteur,
Groningen, 17 Maart 2007.