Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
'Sonneveld ten voorbeeld aan Reve'
4 december 2007
Om zijn relatie met Teigetje en Woelrat te redden liet Gerard Reve zich rond 1970 inspireren door conferencier Wim Sonneveld, zo blijkt uit het vrijdag 30 november gepubliceerde boekje De Faust van Weert. Reves toenmalige levensgezel Guus van Bladel haalt in deze ode aan zijn oude vriend herinneringen op aan de periode dat het tweetal samenwoonde in het Limburgse stadje Weert.
Van Bladel beschrijft in 'De Faust' hoe de schrijver met hem een bezoek bracht aan Sonneveld (1917-1974) die een driehoeksverhouding onderhield met Huub Janssen en Friso Wiegersma. Toen Reve ook zíjn drietal ter sprake bracht zou de overigens niet openlijke cabaretier verteld hebben dat de ene vriend in zijn Amsterdamse huis woonde en de andere in zijn bungalow in Zuid Frankrijk. "Van toen af probeerde Gerard een van de twee (Henk of Willem) in Frankrijk in zijn huis te vestigen, hetgeen uiteraard niet lukte", aldus Van Bladel in zijn jongste uitgave.
Woelrat
De Faust van Weert gaat verder in op de moeizame verhouding tussen Reve en uitgever Geert van Oorschot. Volgens Van Bladel gaf Henk van Manen ('Woelrat') de doorslag bij Reves besluit om De Taal Der Liefde uit te brengen bij Johan Polak en niet bij die "vreselijke Van Oorschot". Eveneens omwille van de vriendschap met Van Manen zou Reve de titel hebben veranderd: "In de bossen van de IJzeren Man te Weert, na een urenlange wandeling, bekende Gerard mij dat hij een fantastische titel voor dat nieuwe boek had, namelijk Betaalde Liefde, omdat dit de waarheid was".
De indeling van hun flat aan de Nieuwe Markt 12 beschrijft Van Bladel voor het eerst heel nauwkeurig. Het ruime appartement staat momenteel al bijna een jaar te koop voor 229.000 euro. Journalist Bert Boelaars die op 30 november het eerste exemplaar van 'De Faust' namens de schrijver (die wegens zijn hoge leeftijd - 76 jaar - niet kon overkomen vanuit zijn woonplaats Melaka in Maleisie) aanbood aan burgemeester Jacques Niederer van Weert bracht de suggestie ter sprake deze woning als Reve monument aan te kopen. Het komt immers niet vaak voor dat de plek waar een Nederlands top auteur jaren heeft gewoond en daadwerkelijk gewerkt (in de Weerter periode bereikte Reves literaire productie een piek) beschikbaar komt om als archief en levend museum in te richten. De gemeente Weert ziet echter op tegen de financiele consequenties. Op zichzelf wil het stadje zich wel nadrukkelijker als Reve stad afficheren. Zo is vorig jaar een granieten gedenkplaat met daarin het gedicht Roeping gebeiteld recht tegenover de flat aan de Nieuwe Markt gekomen. Tijdens de jaarlijkse grote kermis twee maanden geleden is door onachtzaamheid een grote barst in de steen ontstaan.
Faust van Reve
Over het dagelijks leven met de schrijver meldt Van Bladel uiteraard de drankzucht, buien van intense somberte en agressie, maar ook Reves lievelingsgerechten als gekookte aardappelen met sla, kippenlevertjes in knoflook en uien gebakken, vis en biefstuk. Echter: "varkensvlees kwam op Gerards menu niet voor".
De 36 pagina's tellende 'Faust' is een uitgave van Elettra te Sneek. Uitgever Henk de Jonge liet 250 genummerde exemplaren drukken, voorzien van een fraaie harde kaft waarop een curieuze beeltenis van een schilderij dat kunstenaar Gerard van den Oetelaar vervaardigde. "Omdat de contouren van het Reve portret voor mij niet snel genoeg droogden, legde ik er een katoenen doek overheen, drukte er met mijn handen op waardoor er een afdruk verscheen van het portret", aldus de schilder die met partner Kasper de Gouw indertijd tot de Weerter huisvrienden van Reve en Van Bladel behoorde. De titel van het boekje refereert aan een fragment uit de brief van de schrijver aan dr Louis Fessard in Parijs. Op 7 augustus 1975 schreef Reve hem: "2 November aanstaande verschijnt mijn tot nu toe mooiste boek, 'de Faust van Reve', Een Circusjongen".
Tentoonstelling
Tegelijk met Van Bladels 'Faust' ging in het Weerter Kunstcollege een tentoonstelling van start onder de titel 'Reve Was Hier'. Vijftien beeldende kunstenaars uit de regio stellen er werk ten toon, geïnspireerd door Gerard Reve.
Tegelijk met Van Bladels 'Faust' ging in het Weerter Kunstcollege een tentoonstelling van start onder de titel 'Reve Was Hier'. Vijftien beeldende kunstenaars uit de regio stellen er werk ten toon, geïnspireerd door Gerard Reve. Tijdens de opening bracht Henk Krol, hoofdredacteur van Gaykrant Magazine, in herinnering hoe de inmiddels internationaal bekende schilder Gerard van den Oetelaar door Reve werd gevraagd de grote raampartijen aan de voorkant van de flat wit te kalken en daarbij enkele 'kijkgaten' uit te sparen opdat hij de sportende scholieren in de gymnastiekzaal van het aan de overzijde van het marktplein gelegen Bisschoppelijk College ongezien kon gadeslaan. Deze Van den Oetelaar is door de organisatie van de expositie niet uitgenodigd. "Weert op z'n smalst", aldus Krol op zijn weblog.
Een van de tentoongestelde werken is van de jonge multimediakunstenaar Krist Gruijthuijsen. Een diashow laat beelden zien van het huidige interieur van Reves voormalige woning aan de Nieuwe Markt. Via koptelefoons is een beschrijving van het interieur te horen door Kasper de Gouw die met partner Gerard van den Oetelaar indertijd kind aan huis was. De expositie Reve was hier is gratis toegankelijk tot en met 16 december, op werkdagen van 10 tot 17 uur, zondags van 14 tot 17 uur. Er is een cd-rom uitgebracht met foto's van de kunstwerken. Het Kunstcollege is gevestigd aan Collegeplein 5 te Weert.
De Faust van Weert is verkrijgbaar via elettra@home.nl en www.boekenroute.nlen kost 19,95 euro. ISBN: 978-90-77871-07-2
Namens auteur Guus van Bladel en uitgever Henk de Jonge biedt journalist Bert Boelaars de eerste exemplaren van De Faust Van Weert aan aan burgemeester Jacques Niederer
Foto: Namens auteur Guus van Bladel en uitgever Henk de Jonge biedt journalist Bert Boelaars de eerste exemplaren van De Faust Van Weert aan aan burgemeester Jacques Niederer. Van Bladel heeft vijftig exemplaren aan de gemeente geschonken, bedoeld om inwoners via openbare bibliotheek en scholen bekend te maken met dit bijzondere stukje cultureel erfgoed (foto Kasper de Gouw)
Zie verder:
Tekst: Bert Boelaars