Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Kort Nieuws
12 december 2008
Gerard Reve middag bij de OBA
Zaterdag 13 december 2008 bent u om 15.00 uur van harte welkom in de Haasse/ Vestdijkzaal in de centrale bibliotheek voor de Gerard Reve middag. De middag bevat een boekpresentatie van Rivaliteit zonder einde, over de gebroeders Karel en Gerard van het Reve, van Bernard Prakke. Tevens is er een vraaggesprek door Guus Bauer en Bert van Gaalen. Aansluitend zal een documentaire van Henk Raaff worden vertoon, over de wijk waar de gebroeders Van het Reve opgroeiden, Betondorp.
Brieven Reve in Nationaal Archief
In het Nationaal Archief in Den Haag is vanaf begin december 2008 een expositie van bijzondere vondsten die de afgelopen drie jaar kwamen bovendrijven in de departementale archieven. De onderzoekers stuitten op correspondentie van schrijver Gerard van ’t Reve over de commotie rond de P. C. Hooftprijs die hij in 1969 kreeg. Aan wie de brieven zijn gericht is niet bekend.
Gedichten Reve in christelijke bloemlezing
In de 'Brandaan van de christelijke poëzie' zijn 2 gedichten van Gerard Reve opgenomen. het gaat om 'Dagsluiting' en 'Roeping'. De Brandaan is een in november 2008 verschenen bloemlezing met christelijke poëzie van na de Tweede Wereldoorlog, samengesteld door Rien van den Berg.
Van den Berg: ,,Het uitgangspunt is dat de dichter zich op een positieve manier positioneert in de christelijke traditie. Daarom zijn bijvoorbeeld ook gedichten van Gerard Reve opgenomen, die bewust rooms-katholiek geworden is. Persoonlijk denk ik dat hij in zijn gedichten vooral eigen projecties op het christelijk geloof laat zien. Maar dat oordeel hoef ik in deze bundel niet te vellen.'' Het criterium ligt dus bij het christen-zijn van de dichter, een gedicht hoeft niet per se een christelijke inhoud te hebben om in de Brandaan te komen.
Reve terug naar Greonterp?
Een Fries comité van aanbeveling ijvert ervoor om het stoffelijk overschot van de in 2006 overleden schrijver Gerard Reve over te brengen van België naar Friesland. Een van de initiatiefnemers, Anne Hettinga, in het dagelijks leven directeur van vervoersbedrijf Arriva, laat weten dat het nog te prematuur is om iets te zeggen over de plannen voor een herbegrafenis. Pastoor Leo van Ulden van de Sint Vitusparochie van het vlakbij Greonterp gelegen Blauwhuis heeft erover gehoord. 'Tijdens een herdenkingsdienst voor Reve ben ik erover aangesproken en heb ik gezegd dat een verzoek schriftelijk moet worden ingediend,' zegt Van Ulden. [red.: dit bericht dateert van augustus 2008, sindsdien is er niets meer over vernomen].