Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Nieuwe uitgave: Bloemlezing door Joop Schafthuizen
15 maart 2009
Recent verschenen bij De Bezige Bij (februari 2009), een bloemlezing door Joop Schafthuizen onder de tittel De Laatste Jaren Van Mijn Grootvader. 360 pagina's met proza, poezië, gedichten en essays.
Omslag De Laatste Jaren Van Mijn Grootvader
Uit de aanbiedingsfolder van De Bezige Bij: In het verhaal De Laatste Jaren Van Mijn Grootvader (1947) beschrijft Gerard Reve de gestadige aftakeling van de vader van zijn moeder, die bij de Van het Reve's inwoonde. Door de ingehouden emoties en de zakelijke registratie van de toenemende verwarring bij grootvader is het een buitengewoon aangrijpend verslag. Maar het is ook een verhaal met een grote voorspellende kracht, want in het portret van de gedesoriënteerde grootvader valt moeiteloos de bejaarde Reve zelf te herkennen. Het is om die reden dat Joop Schafthuizen het selecteerde als openingsverhaal van deze bloemlezing.
Joop Schafthuizen in de inleiding: "Af en toe ontmoet ik jonge mensen, die mij vragen: wat moeten wij van Gerard Reve lezen? Deze bundel moet voor hen een ingang zijn. Maar ook voor oudere lezers biedt dit boek de mogelijkheid kennis te nemen van bepaalde minder bekende werken en kan het andere, bekendere stukken aan de vergetelheid ontrukken".
En: "Ik heb het boek ingedeeld in vier afdelingen, de vier literaire genres die Gerard met evenveel liefde beoefende. (..) Als je dat alles zo bij elkaar ziet, wordt ik vervuld met trots, met weemoed, maar ook met de hoopvolle gedachte dat Gerard er, op een bepaalde manier, nog altijd is."
Reve zelf op de achterflap: "Ik heb sommige dingen geschreven, die zeer goed zijn. Het is altijd het beste wat ik kan tevoorschijn brengen. Meer kan men niet eisen. Als ooit God mij ter verantwoording zou roepen, zou ik me niet vrijwillig vernederen en niet in het stof vallen. Ik zou zeggen: "Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb maar één hoofd en één rechter hand gehad. Als U het niet goed vindt, schrijft U het dan maar zelf.""