Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Deel 1 Reve-biografie verschijnt in najaar
15 maart 2009
De biografie van Nop Maas over Gerard Reve zal in het najaar bij uitgeverij Van Oorschot verschijnen. De biografie, waarvoor Maas ruim vijfentwintig jaar materiaal heeft verzameld, bestaat uit drie delen van elk ruim 750 bladzijden:
Deel I: De vroege jaren (1923-1962)
Deel II: De 'rampjaren' (1962-1975)
Deel III: De late jaren (1975-2006)
Deel I verschijnt in het najaar van 2009. Het bevat veel tot dusver onbekend materiaal over Reves jeugd, zijn huwelijk met Hanny Michaelis, zijn tijd in Engeland (een periode waarover tot dusver nauwelijks meer bekend is dan wat Reve hierover zelf in Oud en eenzaam in geromantiseerde vorm losliet), zijn geleidelijke en gelijktijdige ontwikkeling naar het rooms-katholicisme en de openlijke beleving van zijn homoseksualiteit, en over de aanloop tot zijn doorbraak naar het grote publiek met Op weg naar het einde (1963).
De delen II en III zullen respectievelijk verschijnen in het voorjaar en najaar van 2010.