Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Modern toerisme: de Boslaan in Veenendaal
24 oktober 2010
Opening tentoonstelling Teigetje & Woelrat, in het Gerard Reve museum
Aandacht voor het verblijf van Reve in 1971 en 1972 in het huis van de moeder van Woelrat aan de Boslaan 34 in Veenendaal. Het huis krijgt een plaquette en elders in de stad (Bibliotheek en Viseum) komen 2 grote foto's te hangen. Tevens heeft Jan-Paul Rosenberg in zijn binnenkort te verschijnen publicatie 'Literaire reis door de tijd' een hoofdstuk aan de Boslaan gewijd.
Men leze vooral ook de biografie op deze episode na. Weinig verheffend allemaal. Vrienden die op bezoek kwamen schrokken nogal (zie een situatieschets via Google Streetview), Reve zelf was erg gecharmeerd van de nabij gelegen bossen.