Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Studium Generale lezing over Gerard Reve
4 februari 2011
Maandag 7 februari 2011, 16.30 - 17.30 uur, Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33 Groningen. gratis toegang.
Edwin Praat
De week nadat Gerard Reve overleed, domineerde hij het nieuws als in zijn beste dagen. In kranten en op televisie werd hij herdacht als een ongeëvenaard stilist, die zijn roman De avonden echter nooit had weten te evenaren. Behalve voor Reves kwaliteiten als schrijver was er aandacht voor de manier waarop hij zichzelf voortdurend in de kijker wist te spelen.
Als Reves beroemde en beruchte media-optredens ter sprake kwamen, lag één woord de commentatoren die week op de lippen: ironie. Want, zo wisten ze, zodra Reve een tv-camera zag of een dictafoon ontwaarde, begon hij te acteren. Hij uitte zich in provocatieve soundbites, stapelde stijlbreuk op stijlbreuk, sprak zichzelf voortdurend tegen, en leek verslaafd aan de verwarring die hij zo zaaide. Ook in die week na zijn dood klonk er geen eensluidend antwoord op de vraag wie Reve nu werkelijk was geweest: wel of geen oprechte katholiek, wel of geen xenofoob, een schrijver van als literatuur vermomde pornografie of een geniale, getourmenteerde profeet?
Tijdens deze lezing krijgt u op al deze vragen geen antwoord. We zullen niet proberen om de man te ontwaren achter het veelkoppige monster van de ironie, maar we richten ons op de ironie zelf. Wat houdt de Reviaanse ironie precies in, hoe wist Reve haar te beteugelen en dienstbaar te maken aan zijn schrijverschap? Dit alles aan de hand van een tekst die in de vergetelheid is geraakt, maar die tot het beste behoort dat Reve heeft nagelaten: Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard door Gerard Kornelis van het Reve.
Edwin Praat (1980) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht, en hoopt in 2011 aan de Universiteit van Amsterdam te promoveren op een onderzoek naar Gerard Reve en het schrijverschap. In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe Reve zijn imago binnen en buiten zijn werk vormgaf, en hoe dit imago zich verhoudt tot het stereotype van de moderne kunstenaar.
website: www.rug.nl