Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Rechter: deel 3 biografie mag alsnog komen
26 juni 2012
Het derde deel van Nop Maas' biografie over Gerard Reve kan eindelijk verschijnen. Het gerechtshof Amsterdam wees vandaag vonnis in deze lang slepende zaak. De bezwaren van Joop Schafthuizen tegen de publicatie zijn door het hof afgewezen. Uitgever Van Oorschot en biograaf Nop Maas zijn voldoende zorgvuldig tegemoet gekomen aan de door Schafthuizen gestelde voorwaarden, aldus de rechtbank.
De eerdere uitspraak in kort geding, bij de voorzieningenrechter, is nu in dit hoger beroep verworpen. Schafthuizen moet zelfs de kosten van beide rechtszaken, ruim dertienduizend euro, betalen. Deel drie van de Reve biografie kan binnenkort dus gewoon op de markt komen.
In het uitvoerige vonnis van het gerechtshof is na te lezen hoe tot in details zowel schrijver Nop Maas als uitgever Wouter van Oorschot hebben voldaan aan de vele eisen die Schafthuizen met betrekking tot de tekst stelde. Daar waar hij de teksten van de delen 1 en 2 ongemoeid liet, heeft hij deel 3 zeer uitvoerig bekommentarieerd, zo blijkt uit de stukken die het hof citeert. De gecensureerde eindversie die aldus tot stand kwam voldoet daarom geheel aan de afspraken die door betrokkenen zijn gemaak, aldus het hof:
'Het feitenmateriaal biedt geen steun voor de gevolgtrekking dat Schafthuizen onvoldoende in de gelegenheid is gesteld of geweest om de tekst van deel drie in te zien en op door hem ongewenst geachte citaten na te lezen. Integendeel, uit de hierboven onder 3.1 sub x tot en met xx opgesomde feiten valt op te maken aan hem (ruim) voldoende tijd is gegund om zijn bezwaren kenbaar te maken, dat hij de aan hem geboden gelegenheid ook heeft benut en dat vervolgens door Maas en Van Oorschot op zorgvuldige wijze met de door Schafthuizen gewenste aanpassingen van de tekst is omgegaan. (..) Zijn standpunt dat met het derde deel van de biografie een ontoelaatbare inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt acht het hof in het licht van het voorgaande onvoldoende onderbouwd. (..) Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het vonnis van de voorzieningenrechter niet in stand kan blijven. De vordering van Schafthuizen zal alsnog worden afgewezen.'
Aanvulling
Op nrc.nl een eerste reactie van Joop Schafthuizen: hij vindt het merkwaardig dat hij in kort geding vrijwel volledig zijn gelijk heeft gekregen en dat nu in hoger beroep dit volledig is omgekeerd. Schafthuizen gaat nu eerst het vonnis bestuderen en overleggen met zijn advocaat.
Joop eindigt in stijl: "Pas dan kan ik beslissen of ik het lust of niet lust. Wat dan vervolgstappen kunnen zijn weet ik niet. Als ik het niet lust dan gaan die poorten naar de hel open. Dan moet ik mij daartegen verzetten. Ik kom er wel uit, hoor. Mijn hele leven bestaat uit een strijd tussen goed en kwaad.".
van een onzer correspondenten.