Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Kort nieuws oktober/november
19 november 2012
Recent verschenen: 'Boekenmanie, De geboorte van Johan Polak' door Koen Hilberdink. Een vingeroefening van Hilberdink voor zijn in 2014 te verschijnen biografie van Polak. Het werk(je) behandelt, deels in vogelvlucht, de jonge jaren van Polak en zijn tamelijk moeizame gang richting het uitgeversschap.
Cover Boekenmanie
Reve speelt geen rol van betekenis en komt 2 keer zijdelings ter sprake. Een mooie uitgave.
(Theodor Holman) gaat niet door !!
De eerder aangekondigde OBA-activiteit op 16 december met Theodor Holman gaat niet door!
Lezing Nop Maas in OBA
Op 8 december om 15.00 in Theater van ’t Woord in de OBA geeft Nop Maas een lezing over het laatste deel van de Reve-biografie. Kaarten bestellen via: www.oba.nl/activiteit
Teigetje en Woelrat bij Altijd Wat
Op 20 november, op Nederland 2 bij NCRV's Altijd Wat, Teigetje en Woelrat in Friesland geïnterviewd door Frenk van der Linden.
Teigetje en Woelrat in Groningen
Op zondag 25 november 14.00 zijn Teigetje en Woelrat te gast bij Coen Peppelenbos in de Centrale Bibliotheek in Groningen. Onderwerp van gesprek is het recent verschenen Ons Leven met Reve.
Kort geding gewonnen door Maas en de Uitgeverij
Dit nieuws zal inmiddels iedereen wel bekend zijn. Als u de details nog even rustig wilt nalezen: nrc.nl. Overigens loopt er nog een beroepsprocedure, aangespannen door Schafthuizen die op zijn vroegst ergens halverwege 2013 tot een uitspraak zal leiden. Een verbod zal dan zinloos zijn maar toekenning van de geeiste schadevergoeding zou voor de Uitgeverij en Nop Maas wel heel pijnlijk zijn.
Ook wel interessant in het kader van de biografie is dit artikel van Reinjan Mulder die betoogt dat gezien de forse overheidssubsidie die Maas voor het biografie-project heeft gekregen Maas het derde deel niet had mogen 'censureren'. Ter uitleg: voordat het openbare juridische geruzie over het derde deel losbarstte heeft Maas met Schafthuizen de deal gesloten dat in ruil voor het schrappen van voor Schafthuizen onwelgevallige passages Maas gebruik mocht maken van citaten uit ongepubliceerde brieven.