Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
"Amsterdam is een gedoemde stad"
15 december 2013 / update: 28 december 2013
Met deze roemruchte uitspraak van Reve als kop stond in de NRC van afgelopen vrijdag (helaas alleen in de Amsterdam-bijlage) een mooi artikel van Bert Boelaars over Gerard Reve en Amsterdam.
Reve is in 1923 in Amsterdam geboren en heeft er tot 1970 gewoond en onderhield in toenemende mate een haat-liefde verhouding met de stad. In de jaren 50 verbleef hij al langere perioden in Engeland en de jaren 60 werden deels doorgebracht in een woning in Greonterp in Friesland.
Boelaars schetst in het artikel de vele adressen waar Reve in Amsterdam gewoond heeft en de vele plekken en mensen (Artis, kerken, Carmiggelt etc.) die in zijn werk en leven een rol hebben gespeeld.
Na Amsterdam was het bepaald niet gedaan met Reve's omzwervingen en de mooie quote waarin Reve de Fransen schetst, nadat hij Frankrijk voor België had verruild, is behalve erg komisch ook een mooie inkijk in de problemen die Reve met zijn medemens en omgeving had:
Hoe vaker ik er over had nagedacht, hoe meer ik begon in te zien dat de Fransen een soort Amsterdammers waren met dezelfde mensenliefde mits die niks kostte; met dezelfde grofheid en slechte smaak; dezelfde hebzucht; dezelfde haat jegens alles wat edel en kwetsbaar was; dezelfde vernielzucht en dezelfde geveinsde verontwaardiging over vermeend onrecht, compleet met de preutsheid van de pooier. Ja hoor, het waren allemaal echte Amsterdammers; alleen de tulpen en het draaiorgel ontbraken. Eigenlijk was ik dus voor niets twaalfhonderd kilometer naar het zuiden gevlucht.