Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Theodor Holman wil op Algemene Heimwee Partij stemmen
24 juni 2014
In zijn Parool-column van 20 mei jl, enkele dagen voor de Europese verkiezingen, schrijft Theodor Holman dat zijn afkeer voor de huidige politieke partijen zo groot is dat hij graag op de Algemene Heimwee Partij van Gerard Reve zou stemmen.
Dit grapje van Reve uit 1995 is niet breed bekend en voor zover wij weten nooit officieel gepubliceerd.
De AHP ("of Aha-partij gemoemd") omvat 7 ludieke, religieuze, Reviaanse en conservatieve doelstellingen.
Van een daadwerkelijke oprichting, laat staan uitvoering van de doelstellingen is nooit iets terechtgekomen.
Interessant is wel dat er kennelijk meerdere versies van het 'partijprogramma' zijn: de versie die Holman in zijn artikel aanhaalt wijkt op een paar punten af van een versie waarvan Nader tot Reve een kopie in het bezit heeft. Behalve wat detailverschillen bevat de versie van Holman een extra partijpunt waarin wordt gepleit voor een nieuw Mariadogma: (Maria Medeverlosseres).
De versie zoals aan ons bekend:
GRONDSLAGEN ENER GEHEEL NIEUWE STAATKUNDIGE PARTIJ
NAAM VAN DE PARTIJ
ALGEMENE HEIMWEE PARTIJ
Kortweg ook A.H.P., of "Aha-Partij" genoemd.
DOELSTELLINGEN VAN DE PARTIJ
1. terugkeer tot God, door Boete, Gebed en zoveel mogelijk Goede Werken.
2. Terugkeer van Nederland in het Heilige Roomse Duitse Rijk (1648: Nederduits, 1996: Weder Duits!)
3. Het zoveel mogelijk rijp maken voor het Rooms-Katholieke geloof van Dieren, vooral de Wolven, de Kan-ga-roe, alle de Buideldieren, Hoogstaande Vogels, vooral die enigszins kunnen spreken en sterk naar God verlangen, zoals de vele zingvogels.
4. De leider van de partij moet al eerder een vereniging hebben opgericht, maar mag geen genie zijn. Zeer geschikt is een nederig man van Wetenschap & Geleerdheid, zoals de bigoloog (ook van buitenlandse dieren) en Vleermuiskoning Wim B.
5. Niets besluiten buiten Rome om, als het kan.
6. Mededogenloze klassenstrijd van de bourgeoisie tegen het proletariaat.
7. Bevordering en verbreding, desnoods met alle wettige middelen, van het Revisme.
Gegeven te Randstad, Advent 1995
Gerard Reve