Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Controverse rond Reve-uitspraak Halbe Zijlstra groeit na Voetnoot Arnon Grunberg
21 maart 2016
Dat Gerard Reve bijna 10 jaar na zijn dood nog niet vergeten is behoeft geen betoog. De lijst van bijeenkomsten, thema-avonden, boeken over Reve en vooral het aantal keren dat Reve in (journalistieke) artikelen wordt aangehaald of gequote is enorm.
Maar 10 jaar na je dood het middelpunt zijn van een politiek-literaire controverse zal niet veel schrijvers zijn overkomen. Zo wel Reve:
VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zegt in een interview in NRC Handelsblad op 19 maart:
"Ik zie een grote groep journalisten, cabaretiers en schrijvers aan zelfcensuur doen en ze geven dat ook toe."
"Als Gerard Reve nog had geleefd en hij had over Mohammed hetzelfde gezegd als over God - 'ik zie hem als een ezel die ik vanachter wil nemen' - dan was hij omgelegd."
U zult het wel weten maar ten overvloede: de Reve-tekst is geen quote maar een (grove) parafrase. Verder had Reve 'Hem' uiteraard met een hoofletter geschreven en de analogie God-Mohammed is godsdienst-technisch ook wat onhandig. Maar goed, laten we Halbe Zijlstra deze slordigheden niet te euvel duiden. Per slot van rekening is hij fractie-voorzitter van een politieke partij en geen minister van Cultuur of zoiets.
Al met al een opmerkelijke uitspraak van Halbe Zijlstra maar vermoedelijk niet genoeg voor een stevige rel. Dat wordt mogelijk wel anders na de 'Voetnoot' van Arnon Grunberg in de Volkskrant van 21 maart.
Grunberg corrigeert eerst Zijlstra met het correcte citaat van Reve en neemt vervolgens de handschoen op door te schrijven dat hij zowel Allah als Mohammed in hun geheime opening wil bezitten. Hij verlangt wel een kleine wederdienst van Zijlstra: "Als ik over een jaar nog niet ben omgelegd mag ik de heer Zijlstra drie keer in zijn Geheime Opening bezitten. Afgesproken, heer Zijlstra?"
Respect voor Grunberg maar bij nadertotreve.nl hopen wij, in het belang van Grunbergs (geestelijke) volksgezondheid, dat mocht deze controverse een vervolg krijgen het langs dezelfde lijnen gaat als bij Gerard Reve in de jaren 60.