Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Foto-tentoonstelling in Vossius Gymnasium
31 oktober 2016
Van 29 oktober tot 12 november is er in het Vossius Gymnaisum te Amsterdam een tentoonstelling van foto's die gemaakt zijn door Gerard Reve. De tentoonstelling is samengesteld door Willem van Albada en Henk van Manen (T&W).
De uitnodigingsbrief
Namens het Vossius Gymnasium Frans Woolthuis, en Teigetje en Woelrat hebben de eer u uit te nodigen voor de feestelijke opening van de tentoonstelling GERARD KORNELIS VAN HET REVE FOTOGRAAF
zaterdagmiddag 29 oktober aanstaande, 16.00 uur in de aula van het Vossius Gymnasium, Messchaertstraat 1 Amsterdam
De tentoonstelling bestaat uit foto's uit de periode 1950-1974, die Gerard maakte van zijn partners Hanny Michaelis 'de dichteres H.M.', Wim Schuhmacher 'Wimie', Willem van Albada 'Teigetje' en Hendrik van Manen 'Woelrat', in de tijd toen hij zich nog Gerard Kornelis van het Reve noemde.
Deze fototentoonstelling maakt deel uit van het Vossius Lustrum 2016.
Omdat Gerard, nadat hij de foto gemaakt had, vaak door zijn partner zélf ook op die plek op de foto werd gezet, zijn die foto's aan de expositie toegevoegd, omdat deze dubbele opnamen iets ontroerends hebben.
Gerard, evenals Hanny oud-Vossiusleerling, beschrijft in zijn boek De Avonden de reünie van 1946 in wat hij noemt het 'Berendsgymnasium'.
Sinds die tijd is het gymnasiumgebouw van binnen en van buiten nauwelijks veranderd. De aula en het trappenhuis hebben nog precies dezelfde uitstraling en sfeer als in de tijd waarin Gerard het gymnasium bezocht.
Na de openingswoorden van Frans Woolthuis leest Tijger voor uit een brief van Gerard aan Hanny, Gregor Eijs uit een brief aan Wimie en Woelrat uit een brief aan Teigetje en hemzelf. Ter opluistering van deze opening zal de bekende actrice Ariane Schluter gedichten van Gerard lezen en muziekstudente en oudleerlinge Sterre Kooi zal een Ave Maria ten gehore brengen.
Van de tentoonstelling wordt een catalogus gemaakt met een voorwoord van Frans Woolthuis en kort commentaar bij de foto's van Tijger en Woelrat. Bovendien hebben Teigetje en Woelrat speciaal voor deze gelegenheid een kleine 'Vossiussjaal' ontworpen.