Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
De Gerard Revebrug
7 december 2016
Eerder dit jaar zag ik via de sociale media, ik meen Twitter, dat je als Amsterdammer de kans kreeg om een brug te vernoemen.
Het diende wel zo te zijn dat de naam moest verwijzen naar Amsterdammers 'die veel hebben betekend voor de stad of naar andere bijzondere mensen.' Aangezien ik een groot liefhebber van het werk van Gerard Reve ben, besloot ik het erop te wagen om een formulier in te vullen. En wel met de volgende argumentatie:
"Gerard Reve, volksschrijver, geboren Amsterdammer, zou de ironie hebben gewaardeerd dat nu net hij brug 403 krijgt toegewezen. Immers, deze ligt in het verlengde van de Tweede Van Der Helststraat, waarover hij zei in een vraaggesprek met Tom Rooduijn in 1982: "Na mijn dood word ik op de scholen tien jaar vrijwillig gelezen en daarna nog eens tien jaar verplicht. Dan noemen ze een straat naar me. En dan ben ik helemaal vergeten. Niemand weet toch meer wie Tweede van der Helst was?" Bovendien heeft hij in de buurt (Jozef Israëlskade 116 toen, nu 415) gewoond en er een groot deel van zijn jeugd doorgebracht."
Uiteindelijk kreeg ik op 10 oktober jongstleden te horen dat over de suggestie door de Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR) positief wordt geadviseerd. Omdat 'de verdiensten zodanig zijn geweest dat [de] brug als Gerard Revebrug vernoemd zal worden.' Daarna moest Stadsdeel Zuid er nog welwillend tegenover staan en indien dit zou geschieden, zou vervolgens het voorstel naar het college van B&W gaan.
Verder was er het verzoek om tot op het moment van het besluit van het college van B&W en de in kennisstelling daarvan, 'met deze informatie vertrouwelijk om te gaan.' Van die laatste taak heb ik mij zo goed mogelijk gekweten, zodat slechts enkele vrienden en familie al deelden in dit potentieel heuglijke feit.
Vandaag (7/12/2016), ruim 10 jaar na zijn dood, kreeg ik te horen dat de kogel door de kerk is. De ukelele kan uit het vet! De Gerard Revebrug kan vanaf nu worden bestegen, 'de naam zegt het al.'
luchtfoto (Google Maps) van Gerard Revebrug
luchtfoto (Google Maps) van de Gerard Revebrug. De straat omhoog is de Tweede van der Helststraat
Op 8 december had Christiaan Weijts op de nieuwe Gerard Revebrug een ontmoeting met initiatiefnemer Pieter-Jan Moorrees en schreef daarover in NRC.
Zie ook: Parool.nl
Tekst: Pieter-Jan Moorrees