Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
'Korea-portret' van Reve ter veiling
11 december 2016
Nog 1 dag ter veiling, een bijzonder portret van Gerard Reve door Emo Verkerk. De teller staat op het moment van dit schrijven al op 4600 euro dus u moet wel even flink in de buidel tasten wanneer u dit fraaie werk boven de haard wilt hangen.
Korea-portret van Gerard Reve door Emo Verkerk
De officiele veiling-omschrijving van het schilderij (in NL en ENG)
Een geschenk aan de huidige eigenaar van Joop Schafthuizen. Iedereen weet dat Gerard Reve verantwoordelijk is voor de bevrijding van vele landen van hun onderdrukkers. In Indonesië waren de verliezen in het vijandelijke kamp zo enorm dat men - ook al is zijn bijdrage nog niet vastgelegd - kan zeggen dat de schrijver van vele sombere (blue) en violette boeken een zwarte pagina heeft toegevoegd aan de geschiedenis van Nederland. Nog minder bleef bewaard van zijn Koreaanse avonturen, dat wil zeggen: niets, behalve dit unieke portret door Emo Verkerk van een gecamoufleerde soldaat die elke strijd in zijn leven won, ofwel met de pen, ofwel met het zwaard.
A gift to the present owner from Joop Schafthuizen. It's widely known that Gerard Reve was responsible for the liberation of many countries from their oppressors. In Indonesia, the losses in the enemy camp were so immense that even though his contribution is still unrecorded, one can say that the author of many blue and violet books added a black page to the history of the Netherlands. Even less remains of his Korean adventures, that is: nothing, except for this unique portrait by Emo Verkerk of a camouflaged soldier who won every battle in his life, either by pen or sword.