Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Greonterp 15 augustus 2020: jaarlijkse viering van leven en werk van Gerard Reve aka Maria Hemelvaart
4 augustus 2020
...O, lieve, lieve mensen, ik houd van u, en ik omhels u allen hartstochtelijk, ondanks de geduchte afstand. Laten we elkaar niet haten, maar integendeel, elkaar liefhebben, gezamenlijk op de Dood wachten, en het ons in de tussentijd aan niets laten ontbreken. Wanneer ik van hier vertrek, en waarheen ik dan gaan zal - alleen God weet het. Hem wil ik gehoorzamen, en tot glorie van Zijn Eeuwige Naam zal ik het vaandel wederom opheffen en voortdragen, waarop geschreven staat: Op Weg Naar Het Einde.
Gerard Reve Greonterp jaren 60
eerste foto van Gerard en Tijger voor hun nieuwe huis, toen nog 'Huize Algra' genaamd. Buurman Eling Hofmeijer schreef in zijn feesttoespraak bij de 'inwijding' van het huis: "...vooral te noemen en te roemen de bloemen in uwen tuin..."
Teigetje, Woelrat en Hester Witteveen nodigen u van harte uit voor de vijftiende "Kleine Plechtigheid", de viering van de Tenhemelopneming van de "Glorievolle en Gezegende Maagd", tevens de viering van leven en werk van Gerard Kornelis van het Reve in Greonterp.
AANVANG ZATERDAG 15 AUGUSTUS 2020 OM 15.30 UUR IN DE SINT VITUS KERK TE BLAUWHUIS, FRIESLAND
Wij verheugen ons op de bloemen die u altijd meeneemt voor de Heilige Maagd en voor Gerard.
Gerard Reve Greonterp jaren 60
Woelrat kleurt de letters van de vernieuwde gevelsteen in met zwarte rijwiellak
Programma
- bloemen brengen en kaarsen / lichtjes ontsteken bij het Maria-altaar in de Sint Vitus kerk
- welkomstwoord van Hester
- Hans Wiegel leest uit het werk van Gerard
- Hester en Woelrat lezen gedichten van Gerard
- Tijger leest een van zijn brieven
- collecte ten bate van de Sint Vitus Kerk
- vertrek naar Greonterp
- Tijger en Woelrat schenken rode wijn op het kleine kerkhof
- Hans Galema luidt de zeer oude klok (1465) in de klokkentoren
- Hester, Tijger en Woelrat lezen uit het werk van Gerard
- Hans luidt de klok als afsluiting
- 19.30 uur: Pastoor Peter van der Weide leidt op zijn eigen inspirerende wijze de Heilige Mis in de Sint Vitus kerk. Tijger en Woelrat lezen bijbelfragmenten
- 20.30 café "de Freonskip"
In verband met de corona-maatregelen verzoeken wij u vriendelijk om uw voorgenomen komst even te melden. Bij Hester: hesterwitteveen1@gmail.com of bij Tijger en Woelrat: willembruno@gmail.com
Op het kerkhofje kunnen dit jaar wegens corona geen banken worden geplaatst. Dus lijkt het ons raadzaam om desgewenst een vouwstoeltje mee te nemen.
Wij hopen dat u ondanks de corona-crisis deze intussen nostalgische viering komt opluisteren met uw komst.
Hester, Tijger en Woelrat
Gerard Reve Greonterp jaren 60
Gerard keurt zijn metselwerk aan de linkerkant van Huize 'Het Gras'