Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Piet Gerbrandy: Pelgrimsliederen, het dichterschap van Gerard Reve
9 december 2023
Classicus, dichter en essayist Piet Gerbrandy (1958) heeft, ter gelegenheid van Reve's honderste geboortedag een viertal eerdere publicaties over Reve samengevoegd, deels herschreven en aangevuld in een door Uitgeverij Fragment fraai verzorgde nieuwe publicatie: 'Pelgrimsliederen, het dichterschap van Gerard Reve'
omslag Pelgrimsliederen, Piet Gerbrandy
Gerbrandy is met name een groot liefhebber van Op Weg Naar Het Einde en Nader tot U en stelt in dit essay voor om deze boeken:
"te beschouwen als bundelingen van pelgrimsliederen, waarin de reis, op goed mideeleeuwse wijze, een allegorisch karakter heeft".
"Belangrijker nog is het grote bereik aan tekstsoorten dat Reve in de brieven heeft geïncorporeerd. Reisverslag, litaraire reportage, essay, tirade, satire, kort verhaal, erotische fantasie, confessie in de traditie van Augustinus en Rousseau, mystiek visioen, alles lijkt in deze boeken een plaats te kunnen krijgen, steeds in een bijpassende stijl. Dat Reve daarbij zelfs binnen één zin verschillende stijlregisters tegelijk bespeelt, van het verhevenste tot het banaalste, maakt hem tot de verbluffendste prozaïst van onze literatuur".
"Het is geen wonder dat liefhebbers van Reve de gewoonte hebben elkaar met citaten om de oren te slaan, waar kenners van W.F. Hermans zelden verder komen dan 'De portier is een invalide', en Mulisch-fans bij het horen van de term 'stijl' niet eens weten waar je het over hebt. (..) Misschien hangt de citeerbaarheid van Reves zinnen samen met het psalm-aspect: de muzikaliteit en het emotioneel contrapunt nodigen uit tot verklanking, tot meezingen. 'Voor de orkestmeester. Een nachtlied'".
En, zeer behartigenswaardig:
"In de Reve-studie lijken biografische benaderingen de boventoon te voeren. Hoe begrijpelijk dat ook is bij een kleurrijk man als hij was, het zou jammer zijn als de puur tekstuele analyse van zijn oeuvre erbij inschoot. Reve heeft het zelf uitgelokt door zijn leven tot uitgangspunt van zijn proza te maken, om vervolgens, met meer of minder succes, ook zijn leven tot kunstwerk om te vormen."
"De combinatie van, enerzijds, algemeen bekende of makkelijk te verifiëren feiten, en fictie anderzijds, draagt bij aan het hybide karakter van zijn werk. Dit mag ons echter niet blind maken voor de kracht van de twee brievenboeken als autonome kunstwerken. Steeds wanneer ik ze herlees, wordt ik opnieuw verpletterd door de ongehoorde indringendheid van dit proza, of deze poëzie."
"Onthutsender boeken zijn in ons taalgebied niet te vinden."
Kortom, kopen en lezen dit boek!
Gegevens boek en bestelinformatie
Omvang: 40 p.
Formaat: 14 x 24 cm
Frontispice: portret van Gerard Reve uit 1983 door Klaas Koppe
Vormgegeven door Huug Schipper, Studio Tint
Gedrukt door drukkerij RaddraaierSSP
Ingenaaid gebonden in heel linnen band (met stofomslag) door Herman van Waarden, boekbinderij In de Nok
Oplage: 125 exemplaren plus 25 nagekomen plus enkele exemplaren hc
Prijs: € 35,00 (+ €4,50 verzendkosten NL)
Bestellen kan via de website van Uitgeverij Fragment