Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Het Revebos, de Reveweg, het eiland Reve: vernoemingen of fabulatie?
23 maart 2024
In 2004 schreef ik op deze website het onderstaande verhaal over een aantal al dan niet naar Gerard Reve vernoemde geografisch lokaties in Flevoland.
Was het weer eens één van de vele Reve-fabulaties of was er echt een ingenieur van Rijkswaterstaat geweest die Reve deze vernoemingen gunde? Er waren zeker twijfels maar het lukte in 2004 niet om zekerheid te verkijgen.
Uitsluitsel
In een recent artikel op literair weblog Tzum komt Reve-kenner Frank van Dijl met uitsluitsel: het is een totale fabulatie. Al in de jaren 60 was tot deze namen besloten omdat het woord 'reve' geografische betekenissen heeft: groeve, strook, streep land, ribbe.
screenshot artikel in Tzum
Het Revebos in boswachterij Reve-Abbert
16 augustus 2004
In de categorie sterke verhalen die toch echt waar zijn valt zeker het verhaal over het Revebos, de Reveweg, de Revetocht en het eiland Reve, gelegen aan de rand van het Vossemeer in de boswachterij Reve-Abbert. Deze plekken met illustere namen zijn te vinden in Flevoland, tussen Kampen en Dronten.
Gerard Reve werd begin jaren 70 benaderd door een ingenieur van Rijkswaterstaat. De man, die een bewonderaar van het werk van Reve was, stelde voor dat Reve mee zou gaan op een tocht waarbij allerlei nieuwe objecten in de polder een naam zouden krijgen en dat dan enkele objecten naar Reve vernoemd zouden worden. Aldus geschiedde en zo ontstonden de verschillende Reve-lokaties.
detail folder Staatsbosbeheer
Reve moest er wel zijn mond over houden want anders zou er heibel over komen maar eind jaren 70 was alles officieel geworden en "kadastraal in kracht van gewijsde getreden" en dus kon het verteld worden. In een brief aan Rudy Kousbroek op 13 januari 1979 schrijft Reve:
"Zo ben ik, misschien wel door mijn oppassend leven, de eerste Nederlander naar wie nog tijdens zijn leven topografische objecten vernoemd zijn. En toch is er volgens jou geen God!"
detail folder Staatsbosbeheer
In de brief aan Kousbroek zegt Reve overigens niets over een Vossemeer dus mogelijk is dat een toegift van de ingenieur (want toeval lijkt welhaast uitgesloten).
Er is een folder van Staatsbosbeheer (zie plaatjes) van dit gebied. Daarin staat allerlei fijne informatie ("Er zijn alleen al in het Roggebotzand en Reve-Abbert zo'n 550 soorten paddestoelen te vinden.") en mooie kampeerplaatjes maar geen woord over de oorsprong van de namen.
detail folder Staatsbosbeheer
Of toch een sterk verhaal?
Een passage uit een brief aan Josine M. (31 maart 1977) zet het hele bovenstaande verhaal in een wat ander daglicht. Reve schrijft daar (2 jaar voor de brief aan Kousbroek):
Nu is REVE, behalve een (zeldzame) geslachtsnaam van Saksische oorsprong, ook een geografische aanduiding. Het woord heeft tal van, onderling verwante, betekenissen, die alle onder de gemeenschappelijk noemer, 'smalle, langwerpige markering' vallen. (..) Voor Harderwijk ligt in de Zuiderzee een klein eilandje, dat Reve heet. In de nieuwe Zuiderzeepolder tegenover Harderwijk vindt men Revetocht, Reveweg en Revebosch.
Het kan natuurlijk zijn dat Reve er in 1977 nog zijn mond over moest houden maar Josine M. was er de persoon niet naar om dit ter plekke aan pakweg De Telegraaf door te bellen. En het geografische Reve-verhaal klinkt bij nader inzien toch minstens zo geloofwaardig als het verhaal dat Reve, begin jaren 70, in een vliegtuig met mensen van Rijkswaterstaat en het Kadaster, een tochtje heeft gemaakt om stukken land naar hem te benoemen en dat dit alles altijd 'onder de pet' gebleven is. Dus.... ?
Tekst: Peter Smeets, met dank aan Frank van Dijl en Ans Willems
Bron 1: Folder Staatsbosbeheer (zie bijgaande illustraties) en de website van Staatsbosbeheer.
Bron 2: Albvm Gerard Reve (1983), brief aan Rudy Kousbroek, 13 januari 1979.