Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Gert de Jager, 'Over Gerard Reve en stijl'
14 mei 2024
Recent verschenen, van Neerlandicus en literatuurwetenschapper Gert de Jager (1957) een studie in 5 hoofdstukken naar de rol van de (veranderende) stijl in het werk van Gerard Reve. Als toegift is er nog een kort artikel, als bijlage 1 opgenomen, over de rol die de dichter Herman Gorter speelde in leven en werk van Reve.
Gert de Jager heeft gepubliceerd in 'Nederlandse Letterkunde', 'Literatuur' en 'Hollands Maandblad' over o.a. De Tachtigers, de Vijftigers en Herman Gorter. Ook heeft hij zelf diverse dichtbundels het licht doen zien.
Uit de inleiding:
Het schrijverschap van Gerard Reve heeft aanleiding gegeven tot veel controverses, maar over één ding waren voor- en tegenstanders het doorgaans eens: de stilistische kwaliteiten van deze auteur waren zo groot dat hem alleen al daarom een plaats in de literatuurgeschiedenis toekwam. Pas bij zijn laatste boeken leek het enthousiasme te verflauwen. In dit boekje over Gerard Reve en stijl heb ik niet de pretentie het geheim van een stijl te ontsluieren; sommige geheimen moeten een geheim blijven. Bovendien: iets ontegenzeggelijk Reviaans is kenmerkend voor al zijn boeken, maar de stijl van De avonden is een andere dan die van Op weg naar het einde en Nader tot U en daarna deed zich nog een ontwikkeling voor. Het schrijverschap van Reve besloeg meer dan een halve eeuw waarin zijn thematiek zich verlegde en zijn opvattingen over wat hij met literatuur wilde bereiken zich wijzigden. In stilistische keuzes vonden die veranderingen hun neerslag.
Omslag Gert de Jager, Over Gerard Reve en stijl
Over Gerard Reve en stijl, Uitgeverij Gaia Chapbooks, 2024, 132 blz., ISBN: 9781304563941
Ondermeer verkijgbaar via boekwinkeltjes.nl
Publicaties van Gert de Jager