Nader tot Reve Homepage
tak tak
bibliotheek | colofon-contact | links | archief nieuws | archief achtergronden | Condoleance 2006 | Twitter | 16 mei 2016
twitter.com/nadertotreve
Nader tot Reve op Twitter: twitter.com/nadertotreve. Op Twitter korte nieuwtjes en webverwijzingen, op deze website langere nieuws- en achtergrondartikelen.
Reve aanwezig bij 'Dam-drama' op 7 mei 1945
6 mei 2016
In de chaotische nasleep van de bevrijding in mei 1945 vond er op 7 mei op de Dam in Amsterdam een berucht incident plaats. Duitse soldaten (van de Kriegsmarine) schoten vanuit 'De Groote Club' op een menigte feestvierende burgers. Daarbij vielen minstens dertig doden en er waren meer dan 100 gewonden.
Naar nu pas blijkt was de toen 21-jarige Gerard Reve bij dit historische drama aanwezig. Reve was net op die dag begonnen als verslaggever van Het Parool. Met nog 4 anderen wist Reve te vluchten en na het forceren van een deur te schuilen in boekhandel 'Het Bolwerk' in de Kalverstraat.
Tijdens het schuilen hebben de 5 voor elkaar een boek uitgezocht en gesigneerd. Op deze wijze is dit verhaal uiteindelijk ook bekend geworden. Reve had een boek gesigneerd voor het paar Kees van Oenen en Bep Giskes en hun zoon heeft het bewuste boek (een biologieboek) uit nalatenschap verkregen. Het boek draagt hij binnenkort over aan het Letterkundig Museum in Den Haag. Reve schreef in het boek: "Ter herinnering aan de gevechten bij de Dam, 7 Mei 1945 in 'het Bolwerk". Het Bolwerk was overigens een nationaalsocialistische boekhandel en veel scrupules over het elkaar een boek geven zullen er dan ook niet geweest zijn.
Bert Boelaars: Voor het naaktgeslacht, Toegift op het levensverhaal van Gerard Reve
12 maart 2016
Op 8 april 2016 is het tien jaar geleden dat Gerard Reve overleed. Uitgeverij Prominent brengt bij gelegenheid van deze tiende sterfdag een boek uit met tal van nieuwe verhalen en gezichtspunten.
"Wat blijft er uiteindelijk van over?", aldus Reve zelf, in een interview. "Na mijn dood word ik op de scholen tien jaar vrijwillig gelezen en daarna nog eens tien jaar verplicht. Dan noemen ze een straat naar me. En dan ben ik helemaal vergeten. Niemand weet toch meer wie Tweede van der Helst was?"
Voor het naaktgeslacht bevat een rijke verscheidenheid aan teksten die auteur Bert Boelaars selecteerde tot de gedachtenis van de meest spraakmakende Nederlandse schrijver na de Tweede Wereldoorlog.
Cover Voor het naaktgeslacht
Bert Boelaars, Voor het naaktgeslacht - Toegift op het levensverhaal van Gerard Reve, uitgeverij Prominent Baarn, 200 pag., geïllustreerd, 19,90 euro - ISBN 978-94-92395-03-0
Evenementenagenda Reve 10e Sterfdag
30 maart 2016 | update: 6 april 2016
Op 8 april aanstaande is het 10 jaar geleden dat Gerard Reve in een verzorgingshuis in het Belgische Zulte overleed.
Rond die 10e sterfdag worden er in Amsterdam, Weert, Groningen en Leeuwarden activiteiten georganiseerd.
Mochten we nog een activiteit gemist hebben of heeft u aanvullende informatie, laat het dan vooral weten.
Curieus exemplaar van Op Weg Naar Het Einde
7 april 2016
Reve-liefhebber en boekrestaurateur Henk Linde: "Hoewel deze titel al enkele malen gebonden en ingenaaid in mijn collectie aanwezig is, kocht ik deze week weer een gebonden exemplaar van Op Weg Naar Het Einde (1963, tweede omslag)."
"Een goed exemplaar van deze gebonden editie kom je immers niet zo vaak meer tegen, zeker niet met een heel goed stofomslag. Dit exemplaar bevat echter iets bijzonders, tijdens het drukken is er blijkbaar wat misgegaan. Pagina 85 is voor ongeveer de helft blanco. Een deeltje van de tekst van pagina 85 is op pagina 86 aanwezig. Daarmee is het een zeer curieus exemplaar, dergelijke fouten zijn nogal zeldzaam."
Op Weg naar het Einde
Weert komt met derde gedenksteen en Reve-Wandelgids
28 maart 2016 | update 6 april
Niet alleen in Amsterdam, ook in Weert zal de tiende sterfdag van Gerard Reve, op 8 april, gepaard gaan met een speciaal herdenkingsprogramma. Onder de titel Reuring om Reve vinden diverse activiteiten plaats.
Bij het plaatselijke NS station, op het Stationsplein wordt om 13.00 uur een gedenksteen onthuld, met daarop het prachtige en toepasselijke gedicht: Reisgebed, uit 1966. Deze gedenksteen is een initiatief van brasserie-hotel Antje van de Statie.
De onthulling van de gedenksteen, in het midden Nop Maas
Voorts komt Weert met een 68-pagina tellende wandelgids 'Via Weert tot Reve. Via Reve tot Weert' samengesteld door Reve-kenner en fan Herman van Horen. Deze gids wordt ook op 8 april gepresenteerd.
Controverse rond Reve-uitspraak Halbe Zijlstra groeit na Voetnoot Arnon Grunberg
21 maart 2016
Dat Gerard Reve bijna 10 jaar na zijn dood nog niet vergeten is behoeft geen betoog. De lijst van bijeenkomsten, thema-avonden, boeken over Reve en vooral het aantal keren dat Reve in (journalistieke) artikelen wordt aangehaald of gequote is enorm.
Maar 10 jaar na je dood het middelpunt zijn van een politiek-literaire controverse zal niet veel schrijvers zijn overkomen. Zo wel Reve:
VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zegt in een interview in NRC Handelsblad op 19 maart:
"Ik zie een grote groep journalisten, cabaretiers en schrijvers aan zelfcensuur doen en ze geven dat ook toe."
"Als Gerard Reve nog had geleefd en hij had over Mohammed hetzelfde gezegd als over God - 'ik zie hem als een ezel die ik vanachter wil nemen' - dan was hij omgelegd."
U zult het wel weten maar ten overvloede: de Reve-tekst is geen quote maar een (grove) parafrase. Verder had Reve 'Hem' uiteraard met een hoofletter geschreven en de analogie God-Mohammed is godsdienst-technisch ook wat onhandig. Maar goed, laten we Halbe Zijlstra deze slordigheden niet te euvel duiden. Per slot van rekening is hij fractie-voorzitter van een politieke partij en geen minister van Cultuur of zoiets.
Al met al een opmerkelijke uitspraak van Halbe Zijlstra maar vermoedelijk niet genoeg voor een stevige rel. Dat wordt mogelijk wel anders na de 'Voetnoot' van Arnon Grunberg in de Volkskrant van 21 maart.
Grunberg corrigeert eerst Zijlstra met het correcte citaat van Reve en neemt vervolgens de handschoen op door te schrijven dat hij zowel Allah als Mohammed in hun geheime opening wil bezitten. Hij verlangt wel een kleine wederdienst van Zijlstra: "Als ik over een jaar nog niet ben omgelegd mag ik de heer Zijlstra drie keer in zijn Geheime Opening bezitten. Afgesproken, heer Zijlstra?"
Respect voor Grunberg maar bij nadertotreve.nl hopen wij, in het belang van Grunbergs (geestelijke) volksgezondheid, dat mocht deze controverse een vervolg krijgen het langs dezelfde lijnen gaat als bij Gerard Reve in de jaren 60.
Foto's gemaakt door Gerard Reve op expositie in Vossius gymnasium
24 januari 2016
Het NIEUWS waarmee Henk van Manen en Willem van Albeda kwamen op de uitverkochte Reve avond in Amsterdamse Torpedo theater op 19 januari was tweeërlei:
1. In december komt er een tentoonstelling in het Vossius gymnasium, met foto's die Gerard Reve ooit maakte van Hanny Michaelis, Wim Schuhmacher, Willem van Albada en Henk van Manen. Het Vossius, opgericht in 1926 in Amsterdam Zuid, is de school waar Reve korte tijd naar toe ging en waaraan hij refereerde in De avonden als het Berensgymnasium. De foto's van Reve, in het bezit van Van Albada en Van Manen, zullen door de eigenaars van begeleidende teksten worden voorzien. Mogelijk komt er ook een bijpassende publicatie.
2. Journalist Pim van Galen, die onder meer werkte voor tv-programma's als NOVA en EenVandaag bereidt een tv documentaire voor over Van Albada en Van Manen. In dat kader zijn de als Teigetje en Woelrat bekende ex-partners van Reve inmiddels verschillende keren geïnterviewd. Invalshoek van het programma zal zijn hun langdurige fascinatie met de schrijver die zich begin jaren zeventig van hen afkeerde.
Theaterprogramma met radio-opnames van Gerard Reve, tevens met T & W
11 januari 2016
In het Amsterdamse Torpedotheater (voorheen Het Parool Theater) op 19 januari om 20.30 een programma over het medium radio gepresenteerd door Anton de Goede met radio-opnames van Gerard Reve (1923-2006) gemaakt door Wim Noordhoek.
Naast Wim Noordhoek zijn de hoofdgasten Henk van Manen en Willem van Albeda, die hebben beloofd met NIEUWS te komen.
De voorstelling is helaas al uitverkocht.
Jaarlijkse Reve-middag OBA met lezing Jos Paardekooper en tentoonstelling verzameling Hans Evers
27 november 2015
Gerard Reve schreef gedurende zijn hele schrijversleven naar eigen zeggen gemiddeld drie tot vijf brieven per dag. In totaal moet het dus om tienduizenden brieven gaan, waarvan (nog) maar een klein deel in druk is verschenen. Van een 'verzameld werk' is het tot op heden nog niet gekomen, en ook in de Reve-studie nemen de brievenboeken maar een bescheiden plaats in. Ten onrechte. Want Reve mag gerust een epistolair talent van de eerste orde genoemd worden. En bovendien bieden de gepubliceerde brieven in verschillende opzichten een interessante kijk op de totstandkoming van het fictieve werk. Jos Paardekooper publiceerde over Gerard Reve onder meer in het Kritisch Literatuur Lexicon, en stelde een Reve-bibliografie samen ten behoeve van het Letterkundig Museum.
Hans Evers (1956-2015) was een groot Reve-kenner en publiceerde regelmatig op de website www.nadertotreve.nl. Een gedeelte van zijn omvangrijke collectie is tot 15 maart te zien in het Reve-museum (2e etage) in de tentoonstelling Hoogtepunten uit de collectie van Hans Evers. Opening aansluitend door Bert Boelaars. Bij de tentoonstelling wordt een boekje gepresenteerd.
Kaarten 7,50 euro / 3,75 euro (OBA-leden) via www.oba.nl/activiteit.html
De Centrale OBA is gevestigd aan de Oosterdokskade 143, Amsterdam, tel. 020-5230900.
Zaterdag 12 december, 14.00-17.00 uur, Haasse-/Vestdijkzaal 6e etage
Nieuwe uitgave van Op Weg Naar Het Einde
24 november 2015
Het aanbod aan Reve-uitgaven in de Nederlandse boekhandels is al jarenlang zeer pover. Mogelijk dat er uitzonderingen zijn maar zelf zie ik al jaren niets anders dan of helemaal niets of De Avonden en heel soms Werther Nieland. Dat zijn ook de enige titels, voor zover bekend, die de Bezige Bij momenteel nog aanbiedt. De laatste uitgaven van ander werk dateren uit 2006 (naar aanleidng van het overlijden van Reve).
Gelukkig ligt er nu een nieuwe druk van Op Weg Naar Het Einde in de winkel. Het is de 26ste druk, een grote pocket en kost 15 euro.
Cover Op Weg Naar Het Einde
Wat ondergetekende betreft breidt De Bezige Bij dit snel uit tot een kleine reeks met in ieder geval Nader tot U, De Taal der Liefde (in de oorspronkelijke vorm, dus met de brieven aan Carmiggelt) en Moeder en Zoon.
Tekst: Peter Smeets
Biografie Geert van Oorschot in de winkel
28 oktober 2015 | Update: 11 november 2015
Begin november is, uiteraard bij Uitgeverij van Oorschot, de biografie van Geert van Oorschot door Arjen Fortuin verschenen. Geert van Oorschot was oprichter van de gelijknamige uitgeverij, uitgever van het tijdschrift Tirade en één van de meest toonaangevende (en kleurrijke) figuren in de naoorlogse Nederlandse literaire en uitgeverswereld.
Zoals bekend heeft Geert van Oorschot een langdurige en belangrijke rol gespeeld in leven en werk van Gerard Reve (een voorbeeld is dat Reve door van Oorschot kennismaakte met de streek in Frankrijk waar hij eind jaren 60 grond en later een huis kocht). Van Oorschot duikt dan ook op tal van plaatsen op in het werk van Reve en in 2005 is bij Uitgeverij van Oorschot de briefwisseling tussen Gerard Reve en Geert van Oorschot verschenen.
Omslag biografie Geert van Oorschot
Op vrijdag 13 november wordt de biografie gepresenteerd in de Rode Hoed.
Tijdens deze avond komt biograaf Arjen Fortuin aan het woord, daarnaast zullen dichters Willem Jan Otten en Mathijs Gomperts voordragen, is er muziek van Bartók, leest actrice Linda van Dyck (o.v.) voor uit Mijn Tante Coleta en zullen Carel Alphenaar en Cas Enklaar fragmenten uit Van Oorschots roemruchte correspondentie lezen. Ook zullen er filmfragmenten van Geert van Oorschot vertoond worden. De presentatie is in handen van Ester Naomi Perquin.
Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar via de website van De Rode Hoed.
Reve-kenner Hans Evers overleden
7 juni 2015
Hans Evers, Reve-kenner en medewerker van deze website is, naar nu pas bekend is geworden tijdens het pinksterweekend overleden. Hans is 59 geworden.
Hans Evers studeerde aan de toneelschool in Amsterdam, leerde halverwege de jaren 80 Reve kennen (voor details zie pagina 172 van Koninklijke Jaren van Bert Boelaars) en is de rest van zijn leven in belangrijke mate met de studie naar het werk van Reve bezig geweest.
Hans Evers was als deskundige betrokken bij diverse Reve-veilingen, publiceerde regelmatig op deze website en heeft aan tal van artikelen en publicaties direct en indirect zijn medewerking verleend.
Hans Evers
Hans Evers wordt a.s. woensdag 10 juni om 14.00 begraven op Begraafplaats Rosendael in de Gelderse gemeente Rozendaal. De begrafenis is openbaar.
Opmerkingen of vragen kunnen via het contactformulier op de website.
Enkele artikelen van Hans Evers:
We zullen Hans zeer missen.
Nieuwe filmbeelden Gerard Reve in Weert op internet
15 maart 2015
Het beeldmateriaal uit 1975 dat tot 11 januari 2015 uitsluitend te zien was op een tentoonstelling in Weert, is door het Erfgoedcluster van de Limburgse gemeente nu online gezet. Via het eigen You Tube kanaal van het archief kan iedereen vanaf heden kennis maken met de unieke beelden die bijna veertig jaar verborgen bleven. De bijna tien minuten durende video wordt ingeleid door Bert Boelaars die over de Weerter periode van Gerard Reve in 2002 het boek ‘Koninklijke Jaren’ publiceerde.
Te zien zijn beelden uit de flat aan de Nieuwe Markt 12, waar Reve met ‘halfbroer’Guus van Bladel samenwoonde, en een bezoek van Reve aan een ambachtelijke drukkerij in het nabijgeleden plaatsje Budel. Daar pakt hij nog eenmaal zijn in de oorlog geleerde vaardigheid op van graficus: hij zet zelf in lood de titel van het boek waaraan hij in 1975 schreef en dat toen nog zou gaat heten ‘De Circusjongen’. De afdruk van het zetsel op papier toont hij de camera, al is die afdruk door de slecht geworden kwaliteit van het beeldmateriaal niet goed te lezen. Hilarisch is het fragment bij een apparaat waarmee gaatjes in papier worden gestanst. En kort daarna zien we Reve op een steekwagen als een kwajongen de drukkerij uitsteppen, de kijker tot slot hartelijk toewuivend.
Teigetje en Woelrat redden 'Pati et contemni'-steen (en zijn RK geworden)
28 februari 2015
De 'Pati et contemni'-steen die Reve in de muur van zijn woning in Greonterp had gemetseld dreigde verloren te gaan maar is gered door Teigetje en Woelrat (Willem Bruno van Albada en Hendrik van Manen).
De steen wordt mogelijk geplaatst in de semi-monumentale H. Pastoor van Ars kerk in Den Haag.
interieur van Ars Kerk
Naar nu tevens blijkt hebben van Albada en van Manen hun voornemen om katholiek te worden daadwerkelijk uitgevoerd. Rond Pasen 2013 zijn zij door pastoor Berger van de van Arskerk gedoopt, gevormd en hebben zij hun eerste communie ontvangen.
Bron: www.ad.nl
'Geheime Zoon' treedt naar buiten
28 februari 2015
Het huwelijk tussen Gerard Reve en dichteres Hanny Michaelis, rond 1950, bleef kinderloos. Maar wie was dan toch de jongeman die Reve in 1969 aan vriend en vijand voorstelde als zijn 'Geheime Zoon'? En die tot dusverre onbekend bleef?
In het zojuist verschenen februarinummer van Hollands Maandblad doet de indertijd 22-jarige student zijn verhaal. Dat begon door een toevallige ontmoeting op straat met Reve's geliefde Willem van Albada. Als deze kennismaking een vervolg krijgt in vriendschap met de schrijver benoemt deze hem al gauw tot zijn zoon, onder meer vanwege een zekere fysieke gelijkenis. Reve verbindt zelfs zijn naam aan de psycholoog in wording, en schrijft hem aan als Rijk Jan Sikkel-Van het Reve.
Rijk Jan Sikkel
Tekst: Bert Boelaars
Wie is de Mensenvriend?
31 oktober 2014
Op 25 oktober jl. schreef Aleid Truijens in haar Volkskrant-column dat bij haar thuis de HEMA traditioneel werd aangeduid als "De Mensenvriend". Dat hadden ze uiteraard niet zelf bedacht maar van Gerard Reve overgenomen. Truijens:
"De Volksschrijver deed er graag veldonderzoek. Op winderige dagen, met een miezerig regentje, als de mensen naar natte hond ruiken en de halflege patatzakken over straat schieten, ging hij naar de Mensenvriend. Hij keek hoe klanten er mismoedig hapten in hun rookworst, nationaal symbool. Of hij sloop achter een middelbare vrouw aan naar de afdeling waar regenkapjes werden verkocht. Die vrouw zou straks, achter het wegwaaiende, opbollende plastic ding aanhollen en 'Hoei, boei! Me regenkapje!' schreeuwen. Zo had hij weer voor dagen stof. Maar hij was ook krenterig genoeg om te weten dat de wijn er drinkbaar en goedkoop was."
De echte Reve-kenner zal bij het lezen van dit stukje flink nattigheid voelen: Albert Heijn was toch de mensenvriend? En alleen de moeder van Frits van Egters zei toch 'Hoei boei'? En was de HEMA niet de beste plek om van gedachten te veranderen over je seksuele indentiteit?
Schafthuizen verhandelde schilderij 'om proceskosten te kunnen betalen'
19 oktober 2014
Deze zomer verkocht Joop Schafthuizen een kostbaar schilderij uit zijn privé verzameling aan Museum De Lakenhal in Leiden. Het gaat om een zelfportret van de 'tragische' Leidse fijnschilder Jan van Mieris uit circa 1685. Naar eigen zeggen heeft Schafthuizen het kunstwerk weggedaan om de hoge kosten te kunnen betalen die gepaard gingen met het procederen tegen de uitgave van deel 3 van de biografie over Gerard Reve, geschreven door Nop Maas.
In een kort radio interview op 8 juli lichtte Schafthuizen een en ander toe aan VPRO verslaggever Anton de Goede. Het fragment is terug te vinden op de website van de VPRO.
Schafthuizen vertelt onder meer dat ook Reve dit doek een heerlijk schilderij vond, en de jongeman 'een kanjer van een gozer'. Over zijn actuele persoonlijke situatie meldt de weduwnaar, dat hij nog altijd verliefd kan zijn op enkele 'geweldig fijne kameraden'. Wel zegt hij verdrietig te zijn omdat het lot hem dusdanig is toebedeeld, dat hij nooit zijn verliefheden kan consumeren. Maar met enige relativering merkt hij ook op: 'Ik heb in elk geval nog mijn eerste liefde: mijn linkerhand'.
Lakenhal koop schilderij Jan van Mieris uit bezit Reve/Schafthuizen
1 juli 2014
Museum De Lakenhal in Leiden heeft een zelfprotret van Jan van Mieris aangekocht. Dit schilderij was in het bezit van Gerard Reve en Joop Schafthuizen en hoewel er geen mededelingen over de prijs en de verkoper zijn gedaan heeft De Lakenhal het vrijwel zeker van Joop Schafthuizen gekocht. De aankoop is gedaan met steun van de Vereniging Rembrandt.
portret Jan van Mieris
Jan van Mieris is een schilder uit de 17de eeuw. Hij liet een kleine collectie na van twintig schilderijen en overleed in 1690 op 30-jarige leeftijd in Rome. Het zelfportret is waarschijnlijk kort voor zijn reis naar Italië gemaakt.
Meer nieuws
 
Gerard Reve en Simon Vinkenoog met elkaar op de vuist
mei 2010
"Het was zo'n gezellige, levendige en interessante avond", weet Sietske Wybenga zich bijna ruim veertig jaar na dato nog te herinneren. "Met mooie voordrachten die erg veel succes hadden. Maar aan het slot liep het helemaal uit de hand. Gerard Reve raakte slaags met Simon Vinkenoog. Ik zat in de zaal en wist niet wat ik zag."
Sietske is de weduwe van de bekende Friese dichter Jan Wybenga (1917-1994), wiens werk twee keer met de Gysbert Japicxprijs is bekroond (in 1965 voor zijn bundel Barakkekamp en in 1977 voor de bundel Lyts Frysk Deadeboek).
Met haar opmerkingen refereert Sietske aan het dichtersfestival dat op 7 oktober 1967 in De Harmonie in Leeuwarden plaats vond. Het evenement werd georganiseerd door Cygnus Resurgens, de vereniging van Friese studenten in Amsterdam, met de bedoeling hiermee haar zevende lustrum op te luisteren. Dat dit op geheel unieke wijze zou gebeuren, kon niemand bij aanvang van de avond vermoeden.
Robert Jasper Grootveld en Gerard Reve
zomer 2009
In de biografie Magiër van een nieuwe tijd. Het leven van Robert Jasper Grootveld die Eric Duivenvoorden aan deze kleurrijke Amsterdammer wijdde en die kort voor diens overlijden verscheen, is ook een aantal passages aan Reve gewijd. De biografie heeft zelfs tot enige opwinding geleid. Is er een onbekend verhaal van Reve opgedoken?
De toekomstige volksschrijver en de antirook magiër in spe hebben elkaar in het najaar van 1959 leren kennen, toen Sanny Hemerik, een vriend van Grootveld, was gearresteerd "wegens onzedelijke omgang met een minderjarige jongen."
Aquarel van Gerard Reve
aquarel van Pim van der Wel
Aquarel van Pim van der Wel uit 1997 ("toen ik nog niet zoveel boeken van Reve had")
'Het verdriet voorbij'
Over 't graf van Reve
Deze brief zou ik moeten beginnen met lieve Joop, hoewel Hugo ook had gekund, hij was het immers die bittere tranen over het land heeft vergoten. Tijd voor literatuur, iets dat buiten kijf op de kasseien voor het oprapen ligt.
Joop Schafthuizen was de levensgezel van Gerard Reve, die na vele omzwervingen uiteindelijk aan 'de Leie' is beland, de leidraad van het vaderland met node ontvlucht, en daar de herinnering steeds meer zag verwateren. Het grote werk werd er niet geschreven, maar het werkte wel en niet zoals veel in België aan taal door strijd is verloren.
Het graf van Gerard Reve
tekst: Robert M.Boer
DE KUNST VAN KITSCH
Scheppend kunstenaar, dat valt niet mede. (..) Een amateur-kunstschilder, die straatveegde, vader Klatser. Hij zei een keer tegen me: 'Weet jij, wat of heel erg moeilijk is om te schilderen?' 'Nee?' 'Een s-s-s-sneeuwlandschap. En weet je wat ook heel erg moeilijk is om te schilderen? Een z-z-z-zonsondergang.' (Hij stotterde ook nog.) 'En weet je, wat ik nou aan het schilderen ben?' (Sprakeloze stilte.) 'Een z-z-z-zonsondergang in een s-s-s-sneeuwlandschap.' (Brieven aan Simon C. / 27)
In 1980 zou Gerard Reve het Boekenweekgeschenk schrijven voor het jaar daarna. Iets voor een groot publiek moest het worden, een nationaal geschenk voor het gehele Nederlandse volk. Op grond hiervan werd vooraf bepaald dat uitwijdingen over de herenliefde achterwege dienden te blijven, want daar zit nu eenmaal niet iedereen op te wachten. Reve accepteerde zowaar de opdracht. Hij beloofde wat de herenliefde betreft niet teveel accenten te leggen en stelde voor dat zijn boek zou gaan over een ontmoeting met iemand van het vrouwelijk geslacht, waarmee hoofdpersoon Gerard Reve in de jaren zestig een korte, maar hevige amoureuze affaire had gehad. Er werd enthousiast gereageerd op dit vooruitzicht.
tekst: Ans Willems
Gerard Reve en de stille liefde van kapelaan Hendrikx
De roerige jaren zestig. Rookbommen bij het huwelijk van Beatrix en Claus, damslapers bij ons nationale monument, happenings bij Het Lieverdje, het Maagdenhuis bezet en Bernhard de Vries namens Provo geïnstalleerd in de gemeenteraad van Amsterdam. In de jaren zestig worden de normen en waarden aardig op hun kop gezet. Hoewel hij zich in bovenstaand rijtje niet thuis zou voelen - sterker nog, hij zou iedere verwantschap verontwaardigd van de hand wijzen - heeft Gerard Reve (toen nog Gerard Kornelis van het Reve geheten) ook zijn bijdrage geleverd aan het opruimen van taboes. Uiteraard is hij van enorme betekenis geweest voor de homo-emancipatie in Nederland, maar dat is niet het enige.
Schilderij Huize Het Gras
Onderstaande schilderij van Huize Het Gras in Greonterp, waar Gerard Reve in de jaren 60 gewoont heeft, is gemaakt door de schilderes Froukje Tolsma
schilderij van Huize het Gras
Het schilderij meet 30 bij 40 cm en is te koop voor 400 euro. Meer informatie: Froukje Tolsma.
 
ONDER OUD ZONLICHT
'Ik gelooph in de eenzaamheid van God die op ons wacht.'
Tot de gedachtenis van Gerard Reve (1923 - 2006)
Een jaar na zijn verscheiden.
'Wanneer ik van hier vertrek, en waarheen ik dan gaan zal - alleen God weet het. Hem wil ik gehoorzamen, en tot glorie van Zijn Eeuwige Naam zal ik het vaandel wederom opheffen en voortdragen, waarop geschreven staat: Op Weg Naar Het Einde.'
'Maar Hij zeide tot hen: Ik moet ook
aan andere steden het Evangelie van het
Koninkrijk Gods verkondigen; want
daartoe ben Ik uitgezonden.' (Luc. 4 : 43)
Reisgebed
O God.
Ik sta op het punt, op reis te gaan.
Ik weet niet, of het misschien mijn laatste reis is.
Ik wil U liefhebben.
Ik hoop, dat ik onderweg niemand enig ongeluk of
ander kwaad zal berokkenen.
Ik wil proberen niet, of veel minder, te drinken.
Ik sta voor U.
Ik weet dat ik, of ik veilig zal aankomen,
dan wel onderweg verwonding, ziekte of dood zal vinden,
altijd U toebehoor.
Want in leven en sterven zijt Gij in mij en ben ik in U.
Ik ga nu weg.
Vaarwel, o God.
Deze proeve van een kerkelijk reisgebed stuurde Gerard Reve aan de redactie van De Nieuwe Linie, in de persoon van pater H. de Greeve (1892 - 1974). Aanleiding was dat De Greeve bij zijn overdenking van 28 Augustus 1965 had opgemerkt, dat slechts weinigen het itinerarium kennen, een vóór en tijdens de reis te bidden gebed. In de Rooms-Katholieke Kerk is itinerarium de naam voor het liturgisch reisgebed, bestaande uit de lofzang van Zacharias (Luc.I: 68-79) en verschillende andere gebeden.
Hans Evers. Met dank aan Nop Maas.
Onder Oud Zonlicht, een In Memoriam, kwam tot stand op verzoek van Vroom en Vrolijk, tijdschrift over Geloof en homoseksualiteit. December 2006. De voorgelegen tekst is aan het einde herzien.
Portret van Gerard Reve door Arjan van Gent
Gerard Reve, geportreteerd naar een foto door Arjan van Gent
Een portret van Gerard Reve dat in 2006 is gemaakt door Arjan van Gent: "uit eerbied voor mijn 'lijfarts'. Ik heb gewerkt naar foto's van kunstenaar Jurjen de Haan bij wie Reve in de jaren '70 over de vloer kwam en die zo vrij was mij enkele foto's ter beschikking te stellen". Het schilderij is al verkocht en zal mogelijk in het nieuwe Reve-museum in Amsterdam getoond worden.
Meer over Gerard Reve?
Naar het archief >>
 
tak tak