Nader tot Reve Homepage
tak tak
bibliotheek | colofon-contact | links | archief nieuws | archief achtergronden | Condoleance 2006 | Twitter | 11 juli 2014
N I E U W S
Herkenning bij Daudet en Reve
10 juli 2014
Een tot heden onopgemerkt boek dat Gerard Reve las in zijn jeugd en lang in bezit hield, lijkt op latere leeftijd van belang te zijn geweest voor het schrijven van De Avonden. In de zojuist verschenen zomeruitgave van Hollands Maandblad (dubbelnummer 799/800) doet Bert Boelaars deze ontdekking nader uit de doeken.
Het jeugdboek was de roman Le Petit Chose – 'Histoire d'un Enfant', uit 1868 van de Fransman Alphonse Daudet (1840-1897). Nadien in 1883 door Gerard Keller vertaald als Een Jongensleven.
Het verband tussen De Avonden en Een Jongensleven werd eerder gelegd door Reve-kenner en -verzamelaar Hans Evers, maar bleef onopgemerkt. Tijdens de jaarwisseling 1985/1986 logeerde Evers in Frankrijk bij Reve, die hem het jeugdboek schonk.
Zie voor het begin van het verhaal de website van Hollands Maandblad; Doorklikken op Inhoud en dan het betreffende artikel aanklikken.
Theodor Holman wil op Algemene Heimwee Partij stemmen
24 juni 2014
In zijn Parool-column van 20 mei jl, enkele dagen voor de Europese verkiezingen, schrijft Theodor Holman dat zijn afkeer voor de huidige politieke partijen zo groot is dat hij graag op de Algemene Heimwee Partij van Gerard Reve zou stemmen.
Dit grapje van Reve uit 1995 is niet breed bekend en voor zover wij weten nooit officieel gepubliceerd.
De AHP ("of Aha-partij gemoemd") omvat 7 ludieke, religieuze, Reviaanse en conservatieve doelstellingen.
Van een daadwerkelijke oprichting, laat staan uitvoering van de doelstellingen is nooit iets terechtgekomen.
Reve-veiling op Catawiki
23 mei 2014
Veiling- en cataloguswebsite Catawiki organiseert voor de 3e keer een Gerard Reve-veiling. De veiling is vandaag begonnen en loopt tot woensdag 28 mei.
Er is een breed aanbod van items: foto's (van o.a. Steye Raviez), gesigneerde boeken, diverse boekenpakketten en een flink aantal meer en minder zeldzame bibliofiele uitgaven.
Steye Raviez - De schrijftafel van Gerard Reve - 1983
Bob van Amerongen (Victor Poort) overleden
18 mei 2014
Op 15 mei jl. is op 90-jarige leeftijd Bob van Amerongen overleden. Van Amerongen stond model voor de figuur van Victor Poort in De Avonden.
Reve leerde van Amerongen tijdens de oorlog kennen, via broer Karel. Van Amerongen, zelf half-joods, had samen met Jan Hemelrijk de Amsterdamse verzetsgroep PP (Porgel en Porulan) opgericht, om hun Joodse vaders uit handen van de Duitsers te houden. Gaandeweg hield de groep zich met een breed scala aan verzetsactiviteiten bezig. (meer over PP).
Geluidsopnamen Reve-Touber uit 1974 alsnog op de radio
9 mei 2014
Verloren gewaande gesprekken die tv regisseur Rob Touber in 1974 voerde met Gerard Reve zijn alsnog gevonden. Journalist Tom Rooduijn spoorde ze op in de radio archieven van 'Beeld en Geluid', de archiefinstelling van de publieke omroep in Hilversum. De opnamen waren indertijd bedoeld als vervolg op de spraakmakende 'Grote Gerard Reve Show' die op 17 mei 1974 door de NOS op tv werd uitgezonden. Door de plotselinge dood van Touber, op 18 april 1975, is de beoogde radioreeks niet af gekomen en op de plank blijven liggen. Daar raakten ze zoek, tot voor kort dus. Zondag 11 mei zijn fragmenten te horen op Radio 1, tussen 21 en 22 uur.
Lezing Huub Mous: Hoe oprecht was het katholicisme van Reve?
7 mei 2014
Hoe oprecht was het katholicisme van Reve? Lezing door Huub Mous in Boekhandel Schreurs & de Groot. Vrijdag 9 mei 2014, 17.30 uur, Weteringschans 173, Amsterdam - Telefoon 020-3208412 - Toegang gratis.
Joost Zwagerman heeft ooit beweerd dat er twee typen revianen zijn: de 'reviaan-met-de-slappe-lach' en de 'reviaan-met-de-vrome-frons'. Volgens de eerste categorie is het geloof van Gerard Reve niet echt serieus te nemen. Zijn 'roomse heisa' is niet los te zien van een ontregelende ironie en een vette knipoog. Volgens de tweede categorie is Reves ironie juist een voertuig voor een hoogstpersoonlijke geloofsbelijdenis.
Reve-monument bij de Van Hallstraat verwaarloosd
25 april 2014
Behalve lastig te vinden blijkt het kleine Reve-monument aan de van Hallstraat in Amsterdam ernstig verwaarloosd. Het monument zit in een lantaarnpaal, op een pleintje (Watertorenplein), ongeveer ter hoogte van Reve's geboortehuis aan de van Hallstraat.
Achter drie luikjes in de lantaarnpaal zijn een tekst (uit Nader tot U), een foto van het geboortehuis en een foto van Reve te zien.
Maar het momument is zo vervuild dat er momenteel vrijwel niets te zien is. Buuurtbewoner Renzo Verwer heeft aan de bel getrokken en Stadsdeel West, verantwoordelijk voor het onderhoud, heeft toegezegd het momument op te zullen knappen.
In 2007 was het monument ook al (negatief) in het nieuws.
Website: Parool.nl
Nieuw filmpje Gerard Reve in Weert ontdekt
5 april 2014
Unieke filmbeelden die niet eerder te zien waren: Gerard Reve in zijn woning aan de Nieuwe Markt 12 te Weert in 1975. Bovendien: opnamen van een bezoek van de schrijver aan een drukkerij in het nabijgelegen Budel, in hetzelfde jaar. Het betreft de Budelse Drukkerij, waar Reve visitekaartjes liet drukken.
Medewerker Fred Kuipers legde de bijzondere gebeurtenis met zijn camera vast en ontdekte onlangs dat het 8-mm filmpje nog in goede staat was. Het Gemeentearchief Weert brengt de primeur op zondag 6 april naar buiten. Dan opent om 15 uur de expositie 'Weert Jubileert', in het Gemeentemuseum De Tiendschuur aan de Recollectenstraat 5.
Grunberg leest Reve-poëzie
20 februari 2014
A.s. zondag 23 februari in "De Nieuwe Liefde" in Amsterdam een middag gewijd aan de poëzie van Gerard Reve.
Een spannende middag waarin de gedichten gelezen worden door schrijver Arnon Grunberg, die zowel de humor als de erotiek, zowel het geestrijke als het platvloerse in deze gedichten naar voren kan laten komen.
Maarten van der Graaff leest een column. En een mini-college wordt gegeven door Edwin Praat, docent Nederlands aan de HvA en moderne Nederlandse letterkunde aan de UvA en cum laude gepromoveerd met het werk Verrek, het is geen kunstenaar: Gerard Reve en het kunstenaarschap.
Aanvang 16.00 in de Grote Zaal van "De Nieuwe Liefde" aan de Da Costakade 102 in Amsterdam. Kaarten kosten 12,50, kortingen met diverse passen.
Last van 'Roomse koorts'
9 februari 2014
'Schreeuw naar godsdienst' bij Gerard Reve nader onderzocht
'Dat God het goed bedoelt, daar wil & mag ik als goed katholiek niet aan twijfelen, maar of Hij wel voor 100% goed bij het hoofd is, dat staat te bezien.' Zomaar een citaat uit een van de vele brieven waarin Gerard Reve over zijn geloof uitwijdt. De vraag die velen al stelden luidt: hoe serieus de godsdienstige overtuiging van de Grote Volksschrijver te nemen? Was zijn religie niet veeleer een tragische karikatuur van een benauwd katholicisme? Meende hij dit alles zelf oprecht?
omslag Modernisme in Lourdes
Welnu, kunsthistoricus Huub Mous pakt het allemaal ernstig op. Eind 2013 publiceerde hij er een dikke pil over, onder de titel Modernisme in Lourdes. De bij uitgeverij Aspekt verschenen uitgave draagt de ondertitel Gerard Reve en de secularisering. Mous onderzoekt de drijfveren van de schrijver om de Roomse gezindte aan te nemen, in een tijd dat Nederland zich er massaal van afkeerde.
Tekst: Bert Boelaars
Om alvast een beetje in de stemming te komen voor Sotsji
17 januari 2014
Cubaans bidprentje
Twee Amerikaanse mariniers van de basis Pompompom
hielden van elkaar
en waren de flauwe toespelingen
en plagerijtjes van hun wapenbroeders moe.
Ze staken over naar het rode eiland van Castro en de vrijheid,
waar ze terstond gegrepen werden
en in de gevangenis belandden van Havanna.
De pers van Cuba meldde met veel verve het geval
en noemde van elk de rang met pasfoto erbij
en schreef ziehier: tot zulk een diep moreel verval en
ziekelijke ontucht
voert in Amerika het kapitaal de jeugd.
Je zou nu denken dat de kous af was
en dat ze het land weer werden uitgezet
dan wel op Cuba mochten blijven.
En inderdaad, ze mochten blijven:
in de gevangenis van Havanna, wel te verstaan,
waar de ene na acht maanden zelfmoord pleegde;
en van de andere werd nooit meer iets vernomen.
(Gerard Reve, 1970)
"Amsterdam is een gedoemde stad"
15 december 2013 / update: 28 december 2013
Met deze roemruchte uitspraak van Reve als kop stond in de NRC van afgelopen vrijdag (helaas alleen in de Amsterdam-bijlage) een mooi artikel van Bert Boelaars over Gerard Reve en Amsterdam.
Reve is in 1923 in Amsterdam geboren en heeft er tot 1970 gewoond en onderhield in toenemende mate een haat-liefde verhouding met de stad. In de jaren 50 verbleef hij al langere perioden in Engeland en de jaren 60 werden deels doorgebracht in een woning in Greonterp in Friesland.
Boelaars schetst in het artikel de vele adressen waar Reve in Amsterdam gewoond heeft en de vele plekken en mensen (Artis, kerken, Carmiggelt etc.) die in zijn werk en leven een rol hebben gespeeld.
Na Amsterdam was het bepaald niet gedaan met Reve's omzwervingen en de mooie quote waarin Reve de Fransen schetst, nadat hij Frankrijk voor België had verruild, is behalve erg komisch ook een mooie inkijk in de problemen die Reve met zijn medemens en omgeving had:
Hoe vaker ik er over had nagedacht, hoe meer ik begon in te zien dat de Fransen een soort Amsterdammers waren met dezelfde mensenliefde mits die niks kostte; met dezelfde grofheid en slechte smaak; dezelfde hebzucht; dezelfde haat jegens alles wat edel en kwetsbaar was; dezelfde vernielzucht en dezelfde geveinsde verontwaardiging over vermeend onrecht, compleet met de preutsheid van de pooier. Ja hoor, het waren allemaal echte Amsterdammers; alleen de tulpen en het draaiorgel ontbraken. Eigenlijk was ik dus voor niets twaalfhonderd kilometer naar het zuiden gevlucht.
Speciale online veiling van Reviana
9 december 2013
Om reve's 90ste geboortedag te vieren organiseert on-line veilinghuis catawiki een speciale Reviana-veiling.
Onder de digitale hamer komen bijzondere uitgaven, eerste drukken, originele manuscripten, bibliografieën, gesigneerde werken en een uniek borstbeeld van Reve. Bijzonder is een eerste druk van De Avonden met de bijbehorende losse (reclame)wikkel. De wikkels werden doorgaans weggegooid en zijn dan ook bijna onvindbaar.
Reve bij De Kring
Reve (links) bij tv-programma De Kring, 1961. Foto door Louis van Paridon. Kavel 31 van de veiling.
De Gerard Reve veiling is inmiddels gestart en eindigt op donderdagavond 12 december vanaf 20.00 uur.
De veiling is inmiddels afgelsoten en heeft 10.000 euro opgebracht. Het duurste stuk was een buste van rev die voor 500 euro werd verkocht. Meer details op nieuwsblad.be.
Jaarlijkse Gerard Reve-middag OBA
9 december 2013
Op 14 december a.s. vindt in de OB Amsterdam de jaarlijkse Reve-middag plaats. Het evenement begint om 15.00 uur in de Haasse/Vestdijkzaal op 6e etage van de Centrale Bibliotheek bij CS. Toegang met OBA-pas of Stadspas 3,75 euro / normaal 7,50 euro.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.oba.nl/activiteit en bij de klantenservice op de begane grond.
Op het programma:
Huub Mous over zijn onlangs verschenen boek Modernisme in Lourdes, Gerard Reve en de secularisering (Aspekt, 2013).
Aankoop Geheime Landgoed mislukt
8 december 2013
Marina KuipersNa vier jaar onderhandelen met Joop Schafthuizen heeft aspirant koper Marina Kuipers het opgegeven. De lerares Nederlands uit Alkmaar nam in 2008 contact op met de erfgenaam van Gerard Reve over aankoop van het Geheime Landgoed. In het Noordhollands Dagblad van 23 november 2013 vertelt ze verslaggever Jaap Stiemer: 'Ik ben een echte liefhebber van het werk van Reve en toen ik in 2007 in Vesc was, ben ik op zoek gegaan naar het huis. Het was toen in een veel minder deplorabele toestand dan nu. Het is een verwaarloosd graaioord geworden.'
Op 8 december in de Sint Vituskerk van Blauwhuis: Reve Rêve
23 november 2013
Ter gelegenheid van zijn 90e geboortedag wordt er 8 december 2013 in de Sint Vituskerk van Blauwhuis een Fries - Vlaamse hommage gebracht aan de 'volksschrijver' Gerard Reve.
Het programma begint om 15.00u en kaartjes, à 15 euro, zijn te bestellen via www.dekaartjes.nl.
Portret van Gerard Reve door Gerrit Breteler
Symposium Gerard Reve: Literatuur & Leven grandioos verweven
17 november 2013
Op zaterdagmiddag 16 november organiseert SCHUNCK* (Heerlen), naar aanleiding van het feit dat Reve zelf negentig jaar geleden en zijn eerste brievenboek Op weg naar het einde een halve eeuw geleden het licht zag, een symposium over deze in onze letteren welhaast unieke verwevenheid van literatuur en leven: bekentenisliteratuur van een zeldzame soort.
Met Igor Cornelissen, Jaap Goedegebuure, Piet Gerbrandy en Edwin Praat. Meer informatie op de website van SCHUNK.
Reve en de Dood: 'matchboox'-uitgave door Eric J. Coolen
14 november 2013
Voor uitgeverij Matchboox (kunst in een doosje) vervaardigden Reve-biograaf Nop Maas en Eric J. Coolen een verstripping over Gerard Reve en de dood.
Op de website van Coolen een verslag van de totstandkoming en op 29 oktober besteedde het Haarlems Dagblad ruim aandacht aan het project.
Verval Geheim Landgoed zet door
2 oktober 2013
Eens was het de trots van de Grote Volksschrijver. Jaren sjouwde hij stenen, zand, cement en jerrycans water naar boven op zijn berg bij Vesc in de Franse Drome. Met een robuuste bunker als resultaat. Daar kon hij schrijven, in stilte, ver van de bewoonde wereld. Want het Geheim Landgoed ligt zeer afgelegen en is tot op de dag van vandaag moeilijk te vinden.
Voorintekening boek Huub Mous: Modernisme in Lourdes, Gerard Reve en de secularisering
26 juli 2013
Als alles meezit, dan zal bij de grote Reve-herdenking, die de Gerben Rypma stichting op 8 december a.s. organiseert in de Sint-Vituskerk van Blauwhuis, een nieuw boek over Gerard Reve worden gepresenteerd. De titel van het boek is: Modernisme in Lourdes, Gerard Reve en de secularisering. De auteur is Huub Mous uit Leeuwarden. Hij publiceerde eerder over de Friese periode van Reve, o.a. in De Gids en Maatstaf. Het is de bedoeling dat het boek op de markt zal komen in een oplage van 1.000 exemplaren (circa 270 pagina's, verkoopprijs 20,- Euro). De uitgever is Aspekt.
Daarvoor is het wel nodig dat vóór 1 september a.s. 200 exemplaren vooraf op intekening zijn verkocht. Als u het boek nu alvast wilt bestellen, dan maakt u deze uitgave dus mede mogelijk. U kunt een exemplaar reserveren door uw naam en adres per mail op te geven bij de auteur: huub [apenstaart] huubmous [punt] nl. Zodra het boek verschenen is, krijgt u het met een nota en zonder portokosten - toegestuurd.
Lourdes, 14 maart 1958. Kardinaal Angelo Roncalli, die later dat jaar gekozen zou worden tot Paus Johannes XXIII, is in een open Panhard-Sport op weg naar de inzegening van de ondergrondse, betonnen Pius X- basiliek.
Reve-foto op Jan Cremer Veiling
24 juni mei 2013
In een kort filmpje van Klaas Koppe verteld Jan Cremer iets over de achtergrond van een foto van Reve die geveild wordt op de Jan Cremer Veiling.
"Katholieke expositie" Teigetje en Woelrat in de OBA en IHLIA
18 mei 2013
Zondag 28 april vond in de OBA de opening plaats van de dubbelexpositie over het boek 'Ons leven met Reve' van Teigetje en Woelrat. Het is de tweede keer dat Teigetje en Woelrat in de OBA te gast zijn. De eerste tentoonstelling vond plaats in 2010 naar aanleiding van het verschijnen van 'Huize Het Gras', een fotoboek over de periode dat Gerard Reve met Teigetje en later ook met Woelrat woonde in het Friese plaatsje Greonterp. Na afloop was er een modeshow waarin ook een aantal OBA-medewerkers op de catwalk te bewonderen was.
Vorig jaar verscheen "Ons Leven Met Reve", een openhartig boek waar de Reve-fan lang op heeft moeten wachten en dat het volledige verhaal vertelt van een bijzondere vriendschap. Het begon op 15 december 1963 toen de jonge student Willem Bruno van Albada (Teigetje) de stoute schoenen aantrok en aanbelde aan het woonhuis van Gerard (van het) Reve aan de Eerste Rozendwarsstraat om met hem te praten over zijn homoseksuele gevoelens. Hij werd gevraagd een andere keer terug te komen en daarna ontstond er snel een vriendschap die lang zou duren.
Aandacht voor zevende sterfdag Gerard Reve
21 april 2013
Deze week hebben verschillende media aandacht besteed aan de sterfdag van Gerard Reve, 6 april 2006. Op TV Limburg was een gesprek te zien met Neerlandicus Herman van Horen die een Reve stadswandeling samenstelde en vertelt over de Weerter jaren van de schrijver. Het programma toont daarbij enkele interessante foto's uit die tijd.
Op Radio 1 haalde Wim Noordhoek herinneringen op aan het voorlezen van De Avonden, voor de VPRO radio.
Onbekend cadeau van Simon Carmiggelt aan Gerard Reve ontdekt
9 februari 2013
De acht steenetsen uit 1891, die Gerard Reve in 1975 op het feest van zijn 50ste verjaardag en 25 jaar schrijverschap cadeau kreeg van Simon Carmiggelt zijn geheel per toeval boven water gekomen. De etsen tonen gravuren van George Cruikshank over 'De gevolgen van het drankgebruik'.
De gevolgen van het drankgebruik
Joop Schafthuizen stopt met procederen en Teigetje en Woelrat worden katholiek
18 december 2012
Zelf als doorgewinterde Reve-liefhebber wordt je van 2 van dergelijke berichten op 1 dag toch wel even stil. Je zou er bijna wat van gaan denken.
Maar goed, de feiten: Joop zit het niet meer zitten, nog langer procederen tegen het verschijnen van deel 3 van de Reve-biografie: 'Ik zie er het nut niet meer van in. Het boek ligt nu toch al weken in de winkel.'
En Willem Bruno van Albada (Teigetje) en Hendrik van Manen (Woelrat) hebben op 14 december tijdens een lezing (na de requiem-mis) bekend gemaakt Katholiek te willen worden. Over motieven en procedures is verder niets bekend. Misschien moeten de heren Moeder en Zoon tijdens de kerstdagen nog maar eens herlezen. Daarin beschrijft Reve, op deels zeer vermakkelijke wijze, zijn tamelijk moeizame en jaren durende toetredingsprocedure.
Katholiek worden: Gay Krant
Einde procedure: Volkskrant
Justitie wil schikking met Schafthuizen over bedreiging Maas
16 december 2012
Ondanks het gesteggel met Joop Schafthuizen zegt Reve-biograaf Nop Maas: 'Ik heb geen moment spijt gehad dat ik ooit aan dit project begonnen ben'. Maas sprak zaterdag 8 december op de jaarlijkse Reve dag in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. 'Mijn doel was om zoveel mogelijk de feiten te verzamelen en vast te leggen. Dat is grotendeels gelukt, ondanks de vele passages die op last van Schafthuizen zijn weggelaten in het derde deel van de biografie. Het blijft voor mij een raadsel waarom Joop dit derde deel wilde tegenhouden. Hij heeft de tekst tevoren mogen lezen, we hebben alles wat hij wilde schrappen geaccepteerd. We waren het eens.'
Mis voor Gerard Reve
12 december 2012
Heeft u de behoefte, al dan niet gestimuleerd door het jaargetijde, om weer eens een fijne Mis bij te wonen kunt u a.s. vrijdag 14 december om 14.00 terecht in de Pastoor van Arskerk aan de Aaltje Noordewierstraat 4 te Den Haag. Daar wordt, op initiatief van Teigetje en Woelrat een Requiemmis opgedragen voor Gerard Reve, op zijn 89ste geboortedag.
Pastoor Louis Berger van de parochie H. Pastoor van Ars in Den Haag zal de mis te celebreren. De cabaretier Herman Finkers heeft toegezegd in het gregoriaans te zingen tezamen met het parochieel kerkkoor. De dienst zal geheel in het zwart zijn. "Het wordt een religieuze happening", aldus Van Manen (Woelrat).
Kort nieuws oktober/november
19 november 2012
Recent verschenen: 'Boekenmanie, De geboorte van Johan Polak' door Koen Hilberdink. Een vingeroefening van Hilberdink voor zijn in 2014 te verschijnen biografie van Polak. Het werk(je) behandelt, deels in vogelvlucht, de jonge jaren van Polak en zijn tamelijk moeizame gang richting het uitgeversschap.
Cover Boekenmanie
Reve speelt geen rol van betekenis en komt 2 keer zijdelings ter sprake. Een mooie uitgave.
(Theodor Holman) gaat niet door !!
De eerder aangekondigde OBA-activiteit op 16 december met Theodor Holman gaat niet door!
Lezing Nop Maas in OBA
Op 8 december om 15.00 in Theater van ’t Woord in de OBA geeft Nop Maas een lezing over het laatste deel van de Reve-biografie. Kaarten bestellen via: www.oba.nl/activiteit
Teigetje en Woelrat bij Altijd Wat
Op 20 november, op Nederland 2 bij NCRV's Altijd Wat, Teigetje en Woelrat in Friesland geïnterviewd door Frenk van der Linden.
Teigetje en Woelrat in Groningen
Op zondag 25 november 14.00 zijn Teigetje en Woelrat te gast bij Coen Peppelenbos in de Centrale Bibliotheek in Groningen. Onderwerp van gesprek is het recent verschenen Ons Leven met Reve.
Kort geding gewonnen door Maas en de Uitgeverij
Dit nieuws zal inmiddels iedereen wel bekend zijn. Als u de details nog even rustig wilt nalezen: nrc.nl. Overigens loopt er nog een beroepsprocedure, aangespannen door Schafthuizen die op zijn vroegst ergens halverwege 2013 tot een uitspraak zal leiden. Een verbod zal dan zinloos zijn maar toekenning van de geeiste schadevergoeding zou voor de Uitgeverij en Nop Maas wel heel pijnlijk zijn.
Ook wel interessant in het kader van de biografie is dit artikel van Reinjan Mulder die betoogt dat gezien de forse overheidssubsidie die Maas voor het biografie-project heeft gekregen Maas het derde deel niet had mogen 'censureren'. Ter uitleg: voordat het openbare juridische geruzie over het derde deel losbarstte heeft Maas met Schafthuizen de deal gesloten dat in ruil voor het schrappen van voor Schafthuizen onwelgevallige passages Maas gebruik mocht maken van citaten uit ongepubliceerde brieven.
Uitspraak kort geding nog spannend?
23 oktober 2012
Deel 3 van de biografie ligt in de winkel maar rustig is het bepaald nog niet. De erven Gerard Reve, i.c. Joop Schafthuizen heeft gisteren in Amsterdam een kort geding aangespannen met als inzet een direct verkoopverbod.
Schafthuizen liet zich bij de zitting vertegenwoordigen door zijn advocaten.
Het kort geding lijkt weinig kansrijk omdat het qua juridische argumentatie een herhaling van zetten lijkt ten opzichte van de door Schafthuizen verloren zaak van afgelopen zomer.
Vanuit het perspectief van Schafthuizen en zijn advocaten is het een lastige zaak omdat het Schafthuizen eigenlijk om de hem onwelgevallige inhoud gaat. Maar daar is juridisch niet veel mee te doen, men kan Nop Maas hooguit van laster betichten.
Omdat het dus niet lukt om uitgave tegen te houden op grond van de inhoud probeert men uitgave tegen te houden op grond van het auteursrecht (het gebruik van ongepubliceerde Reve-citaten) maar daarin lijken de eisers niet heel sterk te staan.
Auteur Nop Maas en uitgeverij van Oorschot hebben vrij sterke bewijzen dat die toestemming wel degelijk is verleend door Schafthuizen (in ruil voor verwijdering van een aantal passages, in deel 3 met *** aangegeven) en bovendien is er het precedent van de eerste 2 delen van de biografie, waarin ook geciteerd wordt en waar Schafthuizen geen bezwaar tegen gemaakt heeft.
Grote kans dus dat de rechter vanmiddag (dinsdag 23 oktober) om 17.00 de eis van Scahfthuizen afwijst maar heeft u er nog geen en wilt u zeker zijn van een exemplaar: gebruik de lunchpauze voor een bezoekje aan de lokale boekhandel.
Bliksemactie: deel 3 biografie plotseling verkrijgbaar
21 oktober 2012
Vrijdag 19 oktober heeft uitgeverij Van Oorschot onverwacht een aantal boekhandels voorzien van het voor november aangekondigde derde deel van Nop Maas' biografie over Gerard Reve.
Cover deel 3 biografie
Normaal gesproken loopt de distributie via het Centraal Boekhuis. Bij boekhandel Schimmelpenninck in Amsterdam was men volkomen verrast: "Kennelijk is er iets aan de hand waardoor Van Oorschot zich genoodzaakt zag tot deze bliksemactie. Mogelijk dat toch nog een verbod of inbeslagname op de loer ligt, ondanks het feit dat Van Oorschot het hoger beroep over de uitgave heeft gewonnen. Het boek zou pas volgende maand in de winkel liggen. Maar opeens werd het vandaag aan ons aangeboden voor de verkoop."
Meer nieuws
 
A C H T E R G R O N D E N
twitter.com/nadertotreve
Nader tot Reve op Twitter: twitter.com/nadertotreve. Op Twitter korte nieuwtjes en webverwijzingen, op deze website langere nieuws- en achtergrondartikelen.
Sadomasochisme als motief in het werk van Gerard Reve (1923-2006)
april 2012
Sadomasochisme als motief in het werk van Gerard Reve (1923-2006)
In het omvangrijke oeuvre van Gerard Kornelis van het Reve, die sinds 1973 verder schreef onder de naam Gerard Reve, is een groot aantal passages te vinden die onder de noemer sadomasochisme te vatten zijn. Het is een feit dat velen, waaronder ikzelf, bij Reve voor het eerst sadomasochistische fantasieën konden lezen van een groot Nederlands schrijver. Behorend tot de naoorlogse Grote Drie, met W.F. Hermans en Harry Mulisch. In de jaren 70 van de vorige eeuw had het werk van Reve een grotere invloed op mijn seksuele ontwikkeling dan welk armzalig pornoblaadje ooit zou hebben. Niet in het minst doordat Reve een onnavolgbare eigen stijl heeft, en door vriend en vijand gezien wordt als een taalkunstenaar. En je kan ook verschrikkelijk om hem lachen!
Tekst: La Donna Assoluta
Huub Mous
januari 2010, update maart 2011
Op de weblog van publicist Huub Mous regelmatig interessante en diepgravende artikelen over Reve. De meeste artikelen gaan over Reve's Friese periode of over religie.
Gerard Reve en Simon Vinkenoog met elkaar op de vuist
mei 2010
"Het was zo'n gezellige, levendige en interessante avond", weet Sietske Wybenga zich bijna ruim veertig jaar na dato nog te herinneren. "Met mooie voordrachten die erg veel succes hadden. Maar aan het slot liep het helemaal uit de hand. Gerard Reve raakte slaags met Simon Vinkenoog. Ik zat in de zaal en wist niet wat ik zag."
Sietske is de weduwe van de bekende Friese dichter Jan Wybenga (1917-1994), wiens werk twee keer met de Gysbert Japicxprijs is bekroond (in 1965 voor zijn bundel Barakkekamp en in 1977 voor de bundel Lyts Frysk Deadeboek).
Met haar opmerkingen refereert Sietske aan het dichtersfestival dat op 7 oktober 1967 in De Harmonie in Leeuwarden plaats vond. Het evenement werd georganiseerd door Cygnus Resurgens, de vereniging van Friese studenten in Amsterdam, met de bedoeling hiermee haar zevende lustrum op te luisteren. Dat dit op geheel unieke wijze zou gebeuren, kon niemand bij aanvang van de avond vermoeden.
Reve vangt een dropje
Gerard Reve
Gerard Reve. Foto gemaakt door Jan Donkers in 1966. De foto staat als illustratie bij een interview door Fridjof Laroo met Reve over de monarchie in Bikkelacht no 64.
Bij de foto het bijschrift: De grote schrijver vangt een, door de interviewer toegeworpen dropje.
Bikkelacht was het blad van studentensociëteit de Olofspoort. Het interview is op de website van Bikkelacht te lezen.
Website: Bikkelacht
Kopierecht foto: Hans Evers
Robert Jasper Grootveld en Gerard Reve
zomer 2009
In de biografie Magiër van een nieuwe tijd. Het leven van Robert Jasper Grootveld die Eric Duivenvoorden aan deze kleurrijke Amsterdammer wijdde en die kort voor diens overlijden verscheen, is ook een aantal passages aan Reve gewijd. De biografie heeft zelfs tot enige opwinding geleid. Is er een onbekend verhaal van Reve opgedoken?
De toekomstige volksschrijver en de antirook magiër in spe hebben elkaar in het najaar van 1959 leren kennen, toen Sanny Hemerik, een vriend van Grootveld, was gearresteerd "wegens onzedelijke omgang met een minderjarige jongen."
Aquarel van Gerard Reve
aquarel van Pim van der Wel
Aquarel van Pim van der Wel uit 1997 ("toen ik nog niet zoveel boeken van Reve had")
Reve op YouTube
De opening van het Reve-museum in de OB in Amsterdam:
'Het verdriet voorbij'
Over 't graf van Reve
Deze brief zou ik moeten beginnen met lieve Joop, hoewel Hugo ook had gekund, hij was het immers die bittere tranen over het land heeft vergoten. Tijd voor literatuur, iets dat buiten kijf op de kasseien voor het oprapen ligt.
Joop Schafthuizen was de levensgezel van Gerard Reve, die na vele omzwervingen uiteindelijk aan 'de Leie' is beland, de leidraad van het vaderland met node ontvlucht, en daar de herinnering steeds meer zag verwateren. Het grote werk werd er niet geschreven, maar het werkte wel en niet zoals veel in België aan taal door strijd is verloren.
Het graf van Gerard Reve
tekst: Robert M.Boer
DE KUNST VAN KITSCH
Scheppend kunstenaar, dat valt niet mede. (..) Een amateur-kunstschilder, die straatveegde, vader Klatser. Hij zei een keer tegen me: 'Weet jij, wat of heel erg moeilijk is om te schilderen?' 'Nee?' 'Een s-s-s-sneeuwlandschap. En weet je wat ook heel erg moeilijk is om te schilderen? Een z-z-z-zonsondergang.' (Hij stotterde ook nog.) 'En weet je, wat ik nou aan het schilderen ben?' (Sprakeloze stilte.) 'Een z-z-z-zonsondergang in een s-s-s-sneeuwlandschap.' (Brieven aan Simon C. / 27)
In 1980 zou Gerard Reve het Boekenweekgeschenk schrijven voor het jaar daarna. Iets voor een groot publiek moest het worden, een nationaal geschenk voor het gehele Nederlandse volk. Op grond hiervan werd vooraf bepaald dat uitwijdingen over de herenliefde achterwege dienden te blijven, want daar zit nu eenmaal niet iedereen op te wachten. Reve accepteerde zowaar de opdracht. Hij beloofde wat de herenliefde betreft niet teveel accenten te leggen en stelde voor dat zijn boek zou gaan over een ontmoeting met iemand van het vrouwelijk geslacht, waarmee hoofdpersoon Gerard Reve in de jaren zestig een korte, maar hevige amoureuze affaire had gehad. Er werd enthousiast gereageerd op dit vooruitzicht.
tekst: Ans Willems
Gerard Reve en de stille liefde van kapelaan Hendrikx
De roerige jaren zestig. Rookbommen bij het huwelijk van Beatrix en Claus, damslapers bij ons nationale monument, happenings bij Het Lieverdje, het Maagdenhuis bezet en Bernhard de Vries namens Provo geïnstalleerd in de gemeenteraad van Amsterdam. In de jaren zestig worden de normen en waarden aardig op hun kop gezet. Hoewel hij zich in bovenstaand rijtje niet thuis zou voelen - sterker nog, hij zou iedere verwantschap verontwaardigd van de hand wijzen - heeft Gerard Reve (toen nog Gerard Kornelis van het Reve geheten) ook zijn bijdrage geleverd aan het opruimen van taboes. Uiteraard is hij van enorme betekenis geweest voor de homo-emancipatie in Nederland, maar dat is niet het enige.
Schilderij Huize Het Gras
Onderstaande schilderij van Huize Het Gras in Greonterp, waar Gerard Reve in de jaren 60 gewoont heeft, is gemaakt door de schilderes Froukje Tolsma
schilderij van Huize het Gras
Het schilderij meet 30 bij 40 cm en is te koop voor 400 euro. Meer informatie: Froukje Tolsma.
 
ONDER OUD ZONLICHT
'Ik gelooph in de eenzaamheid van God die op ons wacht.'
Tot de gedachtenis van Gerard Reve (1923 - 2006)
Een jaar na zijn verscheiden.
'Wanneer ik van hier vertrek, en waarheen ik dan gaan zal - alleen God weet het. Hem wil ik gehoorzamen, en tot glorie van Zijn Eeuwige Naam zal ik het vaandel wederom opheffen en voortdragen, waarop geschreven staat: Op Weg Naar Het Einde.'
'Maar Hij zeide tot hen: Ik moet ook
aan andere steden het Evangelie van het
Koninkrijk Gods verkondigen; want
daartoe ben Ik uitgezonden.' (Luc. 4 : 43)
Reisgebed
O God.
Ik sta op het punt, op reis te gaan.
Ik weet niet, of het misschien mijn laatste reis is.
Ik wil U liefhebben.
Ik hoop, dat ik onderweg niemand enig ongeluk of
ander kwaad zal berokkenen.
Ik wil proberen niet, of veel minder, te drinken.
Ik sta voor U.
Ik weet dat ik, of ik veilig zal aankomen,
dan wel onderweg verwonding, ziekte of dood zal vinden,
altijd U toebehoor.
Want in leven en sterven zijt Gij in mij en ben ik in U.
Ik ga nu weg.
Vaarwel, o God.
Deze proeve van een kerkelijk reisgebed stuurde Gerard Reve aan de redactie van De Nieuwe Linie, in de persoon van pater H. de Greeve (1892 - 1974). Aanleiding was dat De Greeve bij zijn overdenking van 28 Augustus 1965 had opgemerkt, dat slechts weinigen het itinerarium kennen, een vóór en tijdens de reis te bidden gebed. In de Rooms-Katholieke Kerk is itinerarium de naam voor het liturgisch reisgebed, bestaande uit de lofzang van Zacharias (Luc.I: 68-79) en verschillende andere gebeden.
Hans Evers. Met dank aan Nop Maas.
Onder Oud Zonlicht, een In Memoriam, kwam tot stand op verzoek van Vroom en Vrolijk, tijdschrift over Geloof en homoseksualiteit. December 2006. De voorgelegen tekst is aan het einde herzien.
Portret van Gerard Reve door Arjan van Gent
Gerard Reve, geportreteerd naar een foto door Arjan van Gent
Een portret van Gerard Reve dat in 2006 is gemaakt door Arjan van Gent: "uit eerbied voor mijn 'lijfarts'. Ik heb gewerkt naar foto's van kunstenaar Jurjen de Haan bij wie Reve in de jaren '70 over de vloer kwam en die zo vrij was mij enkele foto's ter beschikking te stellen". Het schilderij is al verkocht en zal mogelijk in het nieuwe Reve-museum in Amsterdam getoond worden.
Meer over Gerard Reve?
Naar het archief >>
 
tak tak