Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Koningin Juliana overleden
20 maart 2004
Juliana, Koningin der Nederlanden van 1948 tot 1980 is op zaterdag 20 maart 2004 op 94-jarige leeftijd overleden.
Foto: Koningin Juliana en Gerard Reve op het boekenbal in 1962
Er zijn diverse 'links' tussen Koningin Juliana (zoals ze officieel na haar bijzetting op 30 maart 2003 weer genoemd moet worden) en Gerard Reve.
Beiden hebben elkaar in ieder geval één keer ontmoet. In 1962 werd Gerard Reve aan de Koningin voorgesteld op het boekenbal.
Aanzienlijk bekender bij veel Reve-lezers zal het verschijnen van de Koningin in Lieve Jongens (1973) en Een Circusjongen (1975) zijn.
In Lieve Jongens (1973) is de rol van de Koningin nog tamelijk indirect. In het eerste hoofdstuk bespreekt Wolf met Woelrat de voors en tegens van Wolfs bezoeken aan het Hof. Woelrat wil ook wel eens mee maar de Koningin en Wolf waren het er over eens dat Woelrat eerst nog zeven lange jaren moest rondhoereren.
Wolf zelf had drie maal zeven jaar rondgehoereerd en dit op Haar verzoek vrijmoedig met de Koningin besproken. Wel werd er tijdens die gesprekken af en toe een lei gebruikt om al te ongepaste passages op te schrijven en niet luidop te hoeven zeggen.
Wolf besluit zijn verhaal over zijn bezoek aan het hof met de gepaste woorden: "de Koningin is zeer, zeer wijs. Dikwijls is het haar te moede of ze oneindig oud en vermoeid is, en daardoor begrijpt ze alles. Haar oogleden zijn zo moe en zwaar, dat ze door twee glazen staafjes omhoog gehouden moeten worden... Op foto's zijn die staafjes natuurlijk weggewerkt..."
In een Circusjongen (1975) speelt de Koningin een veel grotere rol en is zij in de latere hoofdstukken een van de belangrijkere personages. Kortom, hoogste tijd om een Circusjongen weer eens te gaan herlezen.
In Brieven van een Aardappeleter (1993) is een brief van Reve aan de Koningin uit 1975 opgenomen. In de brief verzoekt hij de Koningin, deels hyperformeel, deels tamelijk informeel, om zijn achternaam officieel van "van het Reve" in "Reve" te mogen veranderen (tevergeefs).
En in het onderstaande gedicht uit 1976, voor het eerst gepubliceerd in Archief Reve 1961-1980 (1981) is met enige fantasie Juliana ook te bespeuren.
Koninklijke goedkeuring
'k Kwam bij een Hooggeplaatst Persoon
'k Trad nader tot haar troon
Zij sprak: Het werk van Mulles
Is niks als vulles.
Het werk van Reve
- Dat is pas leven!
De foto is afkomstig uit Albvm Gerard Reve (1983).