Nader tot Reve: Nieuwsarchief Naar de homepage van Nader tot Reve
tak
Uitspraak kort geding nog spannend?
23 oktober 2012
Deel 3 van de biografie ligt in de winkel maar rustig is het bepaald nog niet. De erven Gerard Reve, i.c. Joop Schafthuizen heeft gisteren in Amsterdam een kort geding aangespannen met als inzet een direct verkoopverbod.
Schafthuizen liet zich bij de zitting vertegenwoordigen door zijn advocaten.
Het kort geding lijkt weinig kansrijk omdat het qua juridische argumentatie een herhaling van zetten lijkt ten opzichte van de door Schafthuizen verloren zaak van afgelopen zomer.
Vanuit het perspectief van Schafthuizen en zijn advocaten is het een lastige zaak omdat het Schafthuizen eigenlijk om de hem onwelgevallige inhoud gaat. Maar daar is juridisch niet veel mee te doen, men kan Nop Maas hooguit van laster betichten.
Omdat het dus niet lukt om uitgave tegen te houden op grond van de inhoud probeert men uitgave tegen te houden op grond van het auteursrecht (het gebruik van ongepubliceerde Reve-citaten) maar daarin lijken de eisers niet heel sterk te staan.
Auteur Nop Maas en uitgeverij van Oorschot hebben vrij sterke bewijzen dat die toestemming wel degelijk is verleend door Schafthuizen (in ruil voor verwijdering van een aantal passages, in deel 3 met *** aangegeven) en bovendien is er het precedent van de eerste 2 delen van de biografie, waarin ook geciteerd wordt en waar Schafthuizen geen bezwaar tegen gemaakt heeft.
Grote kans dus dat de rechter vanmiddag (dinsdag 23 oktober) om 17.00 de eis van Scahfthuizen afwijst maar heeft u er nog geen en wilt u zeker zijn van een exemplaar: gebruik de lunchpauze voor een bezoekje aan de lokale boekhandel.